لینک های دسترسی

بازی شطرنج، انکشاف دماغ مخصوصا در کودکان و نواجونان


مطالعات در سراسر جهان نشان میدهد که بازی شطرنج در انکشاف دماغ، مخصوصاً در اطفال و نوجوانان، ممد واقع میگردد و با در نظر داشت این حقیقت، بعضی از معلمین در ایالات متحده میکوشند، بازی شطرنج را در زندگی روزمرۀ شاگردان شان داخل نمایند.

فرانکی راث در گذشته یک شاگرد ماجرا جو و شوخی بود. جورجیا کلارک، مدیرۀ مکتبی در ایالت مریلند، اولین ملاقاتش با فرانکی را بیاد میآورد.

”وقتی او فهمید که در کلوب شطرنج موفق میشود، در او یک تغییر مثبتی رونما گردید."

در حدود سی کشور، بشمول روسیه به بازی شطرنج اهمیت خاصی داده و آنرا جزء نصاب تعلیمی مکاتب شان قرار داده اند.

گیری کسپاروڤ و اناتولی کارپوڤ دو شطرنج باز ماهر جهانی، هر دو روسی بودند. اما ایالات متحده درین راه، نهایت عقب مانده ست.

درین اواخر بعضی از مکاتب در ایالات متحده در پروگرامهای خاص بعد از وقت مکتب شان، بازی شطرنج را شامل ساخته اند.

جم فایت اساگزار و مربی کلوب شطرنج، در مکتب ابتدائیۀ نارث ایست، میگوید متخصصین در مورد فوائد بازی شطرنج به دماغ اطفال، حتی از سنین دو سالگی، همنظر اند.

فایت: ”آنها بدون اینکه تردیدی داشته باشند میگویند بازی شطرنج در انکشاف دماغ اطفال کمک مینماید. این بازی در انکشاف مهارت های حسابی و خواندن به آنها کمک میکند. هدف اساسی آنست که با دانه های محدود و تختۀ شطرنج، بازیکن در فعالیت های فوق العاده بغرنج و پیچیده در گیر میگردد."

و چنین معلوم میشود بازیکنان درین مکتب متوجه مفاد دیگر بازی شطرنج شده اند: تقویت اعتماد بنفس.

ایفان، یک تن از شاگردان میگوید: ”وقتی من در مقابل شخص دیگری موفق میشوم، مخصوصاً که آن شخص شطرنج باز خوب باشد، احساس خوشی و رضایت در من دست میدهد".

در ایالت مریلند، شاگردان مکتب میتوانند در تورنمنتهای شطرنج اشتراک نموده برای رسیدن به اهداف بزرگتر، نمراتی کمائی نمایند.

دو شاگردی که بیشترین نمره بدست می آوردند، مستحق دخول مجانی به پوهنتتون میریلند میگردند.

شنساکو اوویسوگی در یکی از مکاتب در واشنگتن دی سی درس میخواند و در سن سیزده سالگی توانسته است یکی از سکالرشپ های یونورسیتی میریلند را بدست آورد.

شنساکو: ”توصیۀ من به آنها اینست که با رفقای شان بازی نموده از آن حظ ببرند. چون اگر شما از آن حظ نبرید، دلیلی برای دوام بازی وجود ندارد."

بازی شطرنج فرانکی راث را در قسمت کسب اعتماد به نفس کمک زیادی کرده است. معلمین او میگویند این شاگرد زمانی با کلالت زبان نیز دچار بود، اما این مشکل او فعلاً رفع شده است.

XS
SM
MD
LG