لینک های دسترسی

دو بانک مرکزی عمده اروپا نرخ ربح بانکی را تقلیل بخشیدند


دو بانک مرکزی عمده اروپا در جهت کاهش بحران اقتصادی جهانی، نرخ ربح را تقلیل بخشیدند. مقامات بانک مرکزی اروپا بزرگترین تقلیل ربح را در تاریخ بانک بعمل آورد، به این معنی که آنرا به دونیم فیصد پائین آورد.

در عین زمان بانک انگلند نیز نرخ ربح را به یک فیصد پائین آورد.

ربح پائین، مردم را کمک مینماید تا برای پرداخت خانه ها، تجارت، و سرمایه گزاری های دیگر که باعث بهبود اقتصاد میگردد، از بانک پول غرض نمایند.

حکومت امریکا در نظر دارد با اتخاذ یک اقدام، بازار خرید و فروش خانه را در امریکا پایدار سازد.

به اساس این پلان، وزارت خزاین، سرمایه گزاری های را خریداری مینماید که به قرضه های منازل جدید ارتباط میگیرد، و این تحت شرایطی است که این قرضه ها به ربح پائین چهار اعشاریه پنج فیصد، باشد.

هدف این است که گرفتن قرضه برای مستهلکین برای خرید، خانه آسان میگردد.

یک گزارش اقتصادی دیگر مشعر است که بازار کار یابی در امریکا یک اندازه بهتر شده است، اما هنوز هم بسیار بطی است.

XS
SM
MD
LG