لینک های دسترسی

Breaking News

گزارش طویل بش به اوباما در مورد افغانستان و پاکستان


روز نامه نیو یارک تایمز، در گزارشی از واشنگتن مینویسد حکومت بش آمادگی میگیرد یک گزارش محرمانه و طویل را در مورد ستراتیژی به براک اوباما، رئیس جمهور منتخب، ارائه کند.

هدف این گزارش وارونه ساختن دست آورد های است که تندروان برای بی ثبات ساختن افغانستان و پاکستان، بدان نایل آمده اند.

این گزارش حاوی نظریات مخالف است. یکی اینکه به نظامیان پاکستان باید گفته شود که ملیارد ها دالر کمک امریکا وابسته به آنست که در تشکیلات اردوی پاکستان طوری اصلاحات وارد شود که بتواند به صورت موثر با تندروان مبارزه کند.

روزنامه علاوه میدارد که این پیشنهاد یک اعتراف ضمنی است که حدود ده ملیارد دالر کمک نظامی که برای پاکستان بحیث جبران مالی در مساعی آن برای ریشه کن ساختن گروه های تندرو فراهم گردید، تا اندازه زیاد ضایع شده است.

روزنامه نیو یارک تایمز خاطر نشان میسازد که تجدید نظر کمک نظامی به پاکستان جزی از یک مطالعه سه ماهه است - مطالعه که وقوع اشتباهات طی هفت سال جنگ در امتداد سرحد افغانستان و پاکستان را بیان میدارد.

در گزارش یک برخورد جدید و سیعتر منطقوی در برابر شورشیان خواسته شده است که آزادانه در امتداد سرحد کوهستانی بین افغانستان و پاکستان در گشت و گزار اند.

روز نامه در اخیر خاطر نشان میسازد این گزارش که انتظار میرود به مشاورین ارشد امنیتی ملی رئیس جمهور منتخب اوباما در یک یا دو هفته آینده ارائه گردد، حاصل یک بررسی ستراتیژی غیر معمول است که در اواسط ماه سپتمبر آغاز گردید، یعنی درست چهار ماه قبل از آنکه رئیس جمهور بش در پایان دوره کارش، ریاست، جمهوری را ترک گوید.

XS
SM
MD
LG