لینک های دسترسی

Breaking News

در خلال عمیق شدن بحران اقتصادی نرخ اجناس در ایالات متحده کاهش یافت.


در حالیکه نرخ پترول در ایالات متحده در ماۀ نومبر کاهش یافت و امریکائیان تقاضا را در بزرگترین اقتصاد جهان کاهش دادند، نرخ مواد استهلاکی به پیمانۀ بیسابقه ای پائین آمد.

یک گزارش جداگانه حاکیست که تعداد خانه های جدید تحت ساختمان در ماۀ نومبر بطور بیسابقه ای کاهش یافت که نمایانگر مشکل دامنه دار قیود بر قرضه میباشد.

این گزارش های جدید اقتصادی این موضوع را بیشتر محتمل میسازد که بانک مرکزی ایالات متحده کوشش خواهد کرد با کاهش دادن یک ربح کلیدی بانکی در طول امروز قرضه دهی را تقویه نماید.

این قدام بانک مرکزی گرفتن قرضه و توسعۀ تشبثات و خریداری را ارزانتر خواهد ساخت.

توقع میرود بانک مرکزی سایر اقدامات را جهت تقویۀ اقتصاد اعلام نماید. این اقدامات شاید شامل خریداری یک مقدار زیاد اوراق بهادار دولتی جهت تزریق پول بیشتر به اقتصاد بمنظور تشویق قرضه دهندگان باشد.

XS
SM
MD
LG