لینک های دسترسی

Breaking News

سازمان صحی جهان هشدار میدهد که تعداد وقایع کولرا در زمبابوی شاید سه برابر شود.


سازمان صحی جهان میگوید که تعداد وقایع کولرا در زمبابوی شاید سه برابر گردد، مگر اینکه در راۀ کنترول آن اقدامات عاجل صورت گیرد.

ملل متحد گزارش میدهد که بیش از ۱۱۰۰ نفر ازین ناحیه در زمبابوی تلف شده اند و بیش از ۲۰ هزار واقعۀ کولرا گزارش داده شده است.

اما مقامات سازمان صحی جهان میگویند این رقم شاید به ۶۰ هزار برسد مگر اینکه برای نظارت و مراقبت نزدیک تر این مرض مساعی صورت گیرد.

آنها میگویند احتمال دارد هم اکنون وقایع کولرا بیشتر ازانچه باشد که احصائیه نشان میدهد.

داکتر دومینیک لگروس، انسجام دهندۀ عاجل کنترول امراض در سازمان صحی جهان یک مرکز اداره و کنترول ملل متحد را در زمبابوی تاسیس کرده که هدف آن ایجاد یک نظام برای گزارش دادن وقایع کولرا بطور روزمره میباشد. او میگوید این مرکز تا چند روز دیگر فعال خواهد شد.

لگروس میگوید چنین نظامی برای کنترول شیوع مرض لازمیست.

XS
SM
MD
LG