لینک های دسترسی

Breaking News

بش - رد تقاضای اسرایل در رابطه با حمله بر ایران


یک گزارش نشر شده میرساند که جورج بش، رئیس جمهور امریکا، سال گذشته تقاضای اسرایل مبنی بر این را کرده بود که در بمباری بر مجتمع عمدۀ ذروی ایران، اسرایئل را کمک کند.

روزنامۀ نیویارک تایمز از مقامات معرفی نشدۀ امریکایی و خارجی در صفحۀ انترنتی اش نقل قول کرده است که گفته اند، واشنگتن اسرایل را اطلاع داده است که رئیس جمهور بش، در جهت تخریب پروگرام سلاح ذروی ایران، راه اندازی یک برنامه سری امر کرده است.

روزنامه میگوید، اسرایل، برای انجام این حمله، تقاضای حصول بم های خاص رهبری شده را نموده و همچنان، به منظور حمله بر مجتمع عمده ذروی ایران، خواستار اجازه پرواز طیارات بر فراز عراق بوده است.

مقامات میگویند قصر سفید این تقاضا را رد کرده، ولی در عوض شراکت اطلاعات با اسرائیل و اطلاع دهی مقامات در مورد مساعی خفیه امریکا را شدت بخشیده.

گزارش شده است آن مساعی در اوایل سال ۲۰۰۸ آغاز شده و در آن تخریب سیستم برق، کمپیوتر و سایر شبکه های که تهران بر آنها اتکا دارد، شامل بوده است.

ستفن هدلی، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور بش اخیراً گفت که ایران برای حکومت بعدی براک اوباما رئیس جمهور منتخب، بزرگترین چالش در شرق میانه خواهد بود.

XS
SM
MD
LG