لینک های دسترسی

Breaking News

ستراتیژی حکومت جدید امریکا در افغانستان - مصاحبه با رئیس مطالعات شرق میانه


ظرف کمتر از یک ماه آینده، حکومت جدید تحت ریاست براک اوباما در ایالات متحده آغاز بکار خواهد نمود.

آقای اوباما در جریان مبارزات انتخاباتی خود قبل از انتخابات ریاست جمهوری، به تغیر در نحو برخورد و طرز فعالیت های ایالات متحده در قبال افغانستان صحبت مینمود.

در رابطه به توقوعات و همچنان استراتیژی جدید اداره جدید در ایالات متحده در شرق میانه و خصوصاً افغانستان، جیم دابینز، رئیس مطالعات شرق میان در اداره رند سخنرانی داشت.

جیم دابینز میگوید با در نظرداشت تغیرات در پالیسی های اداره جورج بش طی یک سال گذشته، حکومت اوباما نیز همان پالیسی ها را به تجدیدات تعقیب نماید که دخیل ساختن بیشتر همسایه ها نیز در آن شامل خواهد بود.

“فکر میکنیم کوشش خواهد صورت گرفت تا حکومت پاکستان و ممکن هند را به سطح عالی در مذاکرات شامل سازند.“

او میگوید قرار است آقای اوباما در آینده نزدیک تقرر مامور ارشد آسیای جنوبی را در وزارت خارجه اعلام نماید.

او معتقد است که حکومت آینده فعالیت های حکومت ملکی پاکستان را حمایت کرده و از آن خواهد خواست تا در سرحدات و مناطق سرحدی جدی تر کار نماید.

آقای دابینز در رابطه به کمک های ملکی ایالات متحده به افغانستان میگوید حکومت بش نیز مقدار کافی مساعدت ها را برای افغانستان فراهم نموده است که حکومت اوباما آنرا ادامه خواهد داد.

در رابطه به انتقادات آقای اوباما از حکومت کابل اقای دابینز میگوید حامد کرزی نیز خود منتقد حکومت خود بوده است. ولی او معتقد است که حکومت جدید در واشنگتن اقدامات را حمایت خواهد کرد که بخاطر مبارزه با فساد اداری و بهتر شدن حکومتداری روی کار آید.

در رابطه به سفر اخیر رئیس جمهور پاکستان به افغانستان آقای دابینز میگوید طی سال های گذشته اتهامات و مشکلات زیادی میان دو همسایه بوجود آمده است، ولی در مجموع اظهار خوشبینی نمود.

“هر اقدام از جانب حکومت جدید پاکستان بخاطر بهتر شدن روابط با افغانستان مورد استقبال و حمایت واشنگتن قرار خواهد گرفت.”

ولی تغیری که این کارشناس پیشبینی میکند، تقاضا و همکاری اوباما از کشور های دیگر، خصوصاً اروپایی برای سهم بیشتر در بازسازی افغانستان میباشد.

"در لست مهم اولویت های اوباما، مذاکره با متحدین اروپایی و کشور های دیگر خواهد بود تا سهم شانرا در افغانستان بیشتر سازند.”

او در خاتمه چنین اظهار عقیده نمود که آقای اوباما نزد متحدین ایالات متحده رفته میگوید که امریکا حضور نظامی این کشور را در افغانستان بیشتر میسازد و توقع اقدام مشابه را از آنها نیز دارد.

XS
SM
MD
LG