لینک های دسترسی

Breaking News

قراقستان - کشور ترانزیت اکمالات به عساکر ناتو به افغانستان


جنرال دیڤید پطرییس، قوماندان عمومی قوای مسلح ایالات متحده امروز چهارشنبه برای انجام مذاکرات با مقامات قزاقستان روی افزایش همکاری های امنیتی، به آنکشور رفته است.

انتظار میرود که جنرال پطری یس، چند محل آسیای مرکزی را که میخواهد از آنها بحیث نقاط حمل و نقل اکمالات برای عساکر ناتو در افغانستان استفاده شود، مورد بحث قرار دهد.

قزاقستان با افغانستان همسرحد نیست، اما میتواند بحیث یک مرکز ترانزیتی کار نماید.

قوماندان مرکزی قوای مسلح امریکا بر فعالیتهای عساکر امریکا در شرق میانه و آسیای مرکزی، نظارت میکند.

XS
SM
MD
LG