لینک های دسترسی

Breaking News

اوباما: دلیل حظور خشونت در افغانستان، تصمیم نادرست در عراق 


براک اوباما، طی مبارزات انتخاباتی اش به مراتب از افغانستان یاد اوری نموده است. وی تعهد نمود که عساکر اضافه به

انکشور اعزام نماید، امنیت را بهبود داده و عملیه جستجوی اوسامه بن لادن را سرعت بخشد.

اقای اوباما میگوید:

“یکی از دلایل که ما در افغانستان با شرایط دشوار مواجه هستیم اینست که ما با رفتن به عراق تصمیم نامناسب را اتخاذ نمودیم."

اکنون در حالیکه زمان اغاز کار براک اوباما در قصر سفید فرا رسیده، تلویزیون آشنا ازمتخصصین نظامی و دیپلوماسی جویای پاسخ به سوالاتی در مورد اولویتها اوباما در قبال افغانستان شد، که چه خواهد بود.

"من فکر میکنیم کوشش اساسی توسط حکومت جدید، افغانها را یکبار دیگر مطمین خواهد ساخت که ایالامتحده بر حکومت انها و دموکراسی جدید در انکشور متعهد است. بزرگترین مشکل یقناً بهبود وضع نا بسامان امنیتی است.

در چنین جای که جنگ ادامه داشته باشد و وضع امنیتی خوب نباشد، مردم نمیتوانند به کسی اعتماد نمایند پس شما وفاداری مردم را از دست میدهید"

جان نوگل متخصص مبارزه با دهشت افگنی تائید میکند که وضع امنیتی بطور فزاینده بدتر میشود ولی اضافه میکند که اوباما و پنتاگون موافقه نموده اند که پلان را تغییر دهند.

"انتخاب بارک اوباما به حیث رئیس جمهور ایالات متحده کسیست که برایش کاملاً روشن است که افغانانستان با کمبود وسایل مواجه است و اینکه جنگ افغانستان سزاوار برنده شدن است، بناً تعهدات جدید از جانب مقامات ارشد در حکومت، مرا امیدوار میسازد."


نوگل از جمله انعده پیشگامانی بود که پلان تغییر وضع امنیتی عراق را طرح نمود، بخش مهم این پلان، تامین امنیت مردم ملکی و کار مشترک با انها بود.

وی میگوید که دیوید مکرنن در مورد اصول اساسی مبارزه موفقانه با دهشت افگنی اگاهی کامل دارد، و اوردن تغییر را در ستراتیژی افغانستان قبلاً اغاز نموده است.

"من فکر میکنیم جنرال مکرنن نیاز اعزام عساکر بیشتر را به افغانستان جهت بهبود وضع امنیتی آنشکور احساس میکند در قدم اول قوای ایالات متحده و بین المللی این مسولیت را به عهده خواهند داشت و بعداً انرا به اردوی افغانستان خواهند سپرد. راه حل کوتاه مدت تامین امنیت ملکی ها توسط نیروهای بین المللی خواهد بود و در دراز مدت، اردو ملی افغانستان باید مسولیت تامین امنیت ملکی ها را بدوش بگیرد.

وضع امنینی افغانستان حکومت بوش را به مشکلات زیاد مواجه نموده است. ارقام تلفات ملکی ها از سال ٢٠٠٦ بدینسو به سه برابر افزایش یافته است.

طالبان و القاعده یکبار دیگر در مناطق قبائیلی پاکستان سنگرهای شانرا مستحکم نموده و کوشش شان در بی ثبات ساختن حکومت افغانستان موفق به نظر میرسد.

نوگل میگوید که تغییر وضع در افغانستان مدت یکسال را در بر خواهد گرفت.

"طالبان در افغانستان صرحاً فکر میکنند که بازی در دست انهاست. انها متیقن هستند که روز به روز پیشرفت میکنند و شواهدی زیادی وجود دارد که این امر را ثابت سازد. ارتکاب جنایت یک پدیده ای روز افزون گردیده، بمبارد هوایی بیشتر از سابق شده که بیشتر از هر وقت باعث تلفات میگردد.

ارزو من این است که سال ٢٠٠٩ برای افغانها ثابت سازد که جوامع بین المللی از افغانستان حمایت میکنند، و اقتصاد افغانستان به کمک حکومت اوباما استوار نیست و این جنگ ایست که جوامع بین المللی در ان پیروز خواهند شد.

از حکومت اوباما همچنان توقع میرود که بر پاکستان فشار اورد تا گزمه را در مناطق قبائیلی افزایش دهد و از ورود تندروان به افغانستان جلوگیری نماید.

" تندروان افغانستان در پاکستان تنظیم، اموزش و رهبری میگردند. پیروزی در افغانستان وابسته به کنترول حکومت پاکستان بر قلمروش است.

در کنار گفتگو با پاکستان، اوباما همچنان انتظار دارد که پالیسی حکومت بوش را تغییر دهد و در مذاکرات امنیتی با ایران در تماس گردد.

ایران در بن در مورد افغانستان نقش مثبت را ایفا نمود. ایران در کار های اعمار مجدد کمک نمود. بناً این ممکن راه را برای بهبود روابط ایران و امریکا هموار سازد، به عوض مذاکرات رویا روی، بیاید روابط را از طریق افغانستان بهبود بخشیم. ممکن این راه خوبی برای ایجاد اعتماد میان این دوکشور باشد."

تجارت مواد مخدر و فساد اداری نیز صلح و امنیت را به خطر مواجه میسازد. ممکن حکومت اوباما بر رئیس جمهور کرزی فشار اورد تا در مقابل این مشکلات مبارزه نماید.
"

کرزی با تعیین وزیر داخله که از شهرت خوبی برخوردار است تصمیم خوب را اتخاذ نمود. وی قبل از وقت کوشش برای اوردن تغییر را اغاز نموده است. به گفته ای بعضی افراد ممکن افزایش بی امنیتی در کابل عکس العمل انعده پولیس و مقامات در برابر اوردن تغییر در حکومت باشد که خود به فساد الوده هستند. بناً انها باید حتماً اصلاحات را بمیان بیاورند.

"
نوگل در مورد تعهد اوباما در قبال جدیت تلاش دستگیری اوسامه بن لادن میگوید که گرفتاری بن لادن برای حکومت جدید یک پیروزی بزرگ را به ارمغان خواهد اورد. ولی وی تاکید میکند که دستگیری بن لادن مانع ادامه تلاش ایالات متحده در اوردن امنیت به افغانستان نخواهد شد

من باور کامل دارم که کشتن یا توقیف اوسامه بن لادن، ایالات متحده را مانع ایجاد یک حکومت باثبات در افغانستان نخواهد کرد که به مردم امنیت را مهیا ساخته و فضای مطمین را بمیان اورد که طالبان با سیاست های وحشتناک و گمراه کننده شان دوباره به قدرت نرسند و من معتقد استم که ایالات متحده در این پروژه ان اشتباهات را تکرار نخواهد کرد که بعد از شکست قشون اتحاد شوروی سابق در افغانستان انجام داده بود و اطمینان حاصل نماید که افغانستان یکبار دیگر به یک کشور ناکام مبدل نگردیده و پناهگاه امن دهشت افگنان نگردد.

XS
SM
MD
LG