لینک های دسترسی

ختم شورش زندانیان در لبنان


مقامات امنیتی لبنان میگویند در قبال شورش در یک زندان در شمال لبنان که زندانیان دو محافظ را گروگان گرفتند، نظم را اعاده کرده اند.

مقامات میگویند زندانیان در زندان قُبّه در شهر شمالی طرابلس شرایط بهتر زندگی را تقاضا میکردند. مقامات زندان تا وقت ختم امروزی مقابله مذاکره میکردند.

مامورین زندان بمنظور خاموش ساختن این شورش خواستار نیروهای تقویتی شدند.

از تلفاتی گزارش داده نشده است.

شاهدان عینی میگویند بعد از آنکه زندانیان بستر های شان را طعمۀ حریق ساختند، دود سیاهی را مشاهده کردند که از محوطۀ زندان بلند میشد.

XS
SM
MD
LG