لینک های دسترسی

Breaking News

ختم شورش زندانیان در لبنان


مقامات امنیتی لبنان میگویند در قبال شورش در یک زندان در شمال لبنان که زندانیان دو محافظ را گروگان گرفتند، نظم را اعاده کرده اند.

مقامات میگویند زندانیان در زندان قُبّه در شهر شمالی طرابلس شرایط بهتر زندگی را تقاضا میکردند. مقامات زندان تا وقت ختم امروزی مقابله مذاکره میکردند.

مامورین زندان بمنظور خاموش ساختن این شورش خواستار نیروهای تقویتی شدند.

از تلفاتی گزارش داده نشده است.

شاهدان عینی میگویند بعد از آنکه زندانیان بستر های شان را طعمۀ حریق ساختند، دود سیاهی را مشاهده کردند که از محوطۀ زندان بلند میشد.

XS
SM
MD
LG