لینک های دسترسی

Breaking News

۱۲ فبروری، دو صدمین سالگرد تولدی ابراهام لینکن


امریکائی ها بهتاریخ ۱۲ ماه فبروری دو صدمین سالگرد تولدی ابراهام لینکن، ۱۶ مین رئیس جمهور امریکا را تجلیل میکنند.

وقتی براک اوباما، برای احراز کرسی ریاست جمهوری منحیث ۴۴ امین رئیس جمهور امریکا سوگند و حلف وفاداری یاد کرد، او دست اش را بر روی عین انجیلی نهاد که ۱۵۰ سال قبل، ابراهم لینکن حین ادای سوگند وفاداری به قانون اساسی و ادای وفا داری به مواد مندرجه آن، از آن استفاده کرده بود.

اوباما از روزیکه دا واطلبی خود را به ریاست جمهوری ایالات متحده، در شهر سپرینگ فیلد ایالت ایلونای اعلام کرد، او پیوسته از آن ۱۶امین رئیس جمهور امریکا یاد آوری کرده و کلمات او را بعد از اعلام پیروزی انتخاباتی اش، تکرار کرد.

اوباما: "حکومت مردم، از طرف مردم و برای مردم، از روی زمین نابود نشده است. این پیروزی شما است."

زندگی لینکن اساساً افسانوی ویا اسطوره ای است که همهامرکائیان بخوبی از آن مطلع اند. اوانسانی بود که در یک کلبه محقر چوبی و از یک پدر زارع بدنیا آمد.

او خودش را با سواد و صاحب تحصیل ساخته و سر انجام رئیس جمهور ایالات متحده، انتخاب شد. او انسانی بود که رهبری ملت را برای بر بنای وحدت در جنگ داخلی این کشور، بدوش گرفتگرفت.

او بزرگترین بحران در امریکا را توانست از بین ببرد: او به عمر سیاه برده داری در این کشور خاتمه داد ولی بزودی، حینیکه در یک تیاتر در واشنگتن مصروف مشاهده یک نمایش نامه بود، به قتل رسید. ابراهام لینکن در تاریخ امریکا منحیث بزرگترین روسای جمهور این کشور یاد میشود.

XS
SM
MD
LG