لینک های دسترسی

پیشبرد پلان توسعۀ پایگاۀ هوائی در قرغزستان


ایالات متحده میگوید تا وقتی یادداشت نهائی قرغزستان مبنی بر عدم دسترسی به پایگاه مواصلت نکرده ایالات متحده، پلان توسعۀ پایگاه را به پیش خواهد برد.

ریاست استحکام قوای نظامی اخیراً داوطلبی را برای توسعۀ مجوزه براه انداخت. یک سخنگو طی مصاحبه با صدای امریکا گفت که قوای هوائی ایالات متحده به آن اداره هدایت نداده که کار را روی این پروژه متوقف سازد.

کرمان بیک باقی اوف، رئیس جمهور قرغزستان اخیراً پلان مسدود ساختن این پایگاه را اعلام کرد و یک کمیتۀ پارلمان این تصمیم را بروز دوشنبه تصویب نمود. تا بحال پارلمان روی آن رای گیری نکرده است.

پلان ایالات متحده خواستار مصرف ۱۰۰ ملیون دالر جهت توسعۀ مناطق توقف موترها و بارگیری پایگاۀ هوائی مناس میشود که یک تاسیسات کلیدی برای تدارکات عساکر ایالات متحده و ناتو در افغانستان است

XS
SM
MD
LG