لینک های دسترسی

چین گزارش امریکا در مورد وضع حقوق بشر در چین را رد کرد


چین دریافت های وزارت خارجه امریکا را در راپور سالانه آن در مورد شرایط حقوق بشر در چین که گفته است در سال قبل بدتر شد، رد کرده است.

سخنگوی وزارت خارجه چین امروز پنجشنبه در بیژنگ به خبرنگاران گفت، چین متمایل است بر موضوع حقوقل بشر با هر کشوری که باشد ملاقات کند و اما صرف بر مبنای تساوی و احترام متقابل.

چین همچنان از ایالات متحده تقاضا کرده است بر معظلات حقوق بشری مردم خود بیاندیشد و واشنگتن را متهم ساخته است که از موضوع حقوق بشر چون بهانه برای مداخله در امور کشور های دیگر استفاده میکند.

وزارت خارجه ایالات متحده در راپور سالالنه خود در مورد وضع حقوق بشردر اطراف و اکناف جهان که دیروز چهار شنبه لنتشار یافت گفته است، چین در سال قبل به سرکوبی اقلیت های نژادی در ساحات تبت و منظقه خود مختار سینکیانگ ایغور چین ادامه داده است.

XS
SM
MD
LG