لینک های دسترسی

Breaking News

حملۀ راکت های مظنون ایالات متحده بر مخفیگاۀ تندروان در پاکستان


حملات راکت شام پنجشنبه توسط یک طیارۀ مظنون بدون پیلوت ایالات متحده، یک کمپ تعلیمی طالبان را تخریب نموده و ۲۴ تندرو را هلاک ساخته است.

هدف این حمله خانه ای در یک دهکده در منطقۀ قبایلی کرم در نزدیک سرحد افغانستانبود که منحیث مخفیگاه و کمپ تعلیمی مورد استفاده قرار میگرفت. مقامات استخباراتی، مقامات محلی و شاهدان عینی این حمله را تائید کرده اند.

از سال گذشته باینطرف تخمین ۳۰ حمله ازین قماش بر اهداف مظنون القاعده و طالبان در منطقۀ سرحدی پاکستان رخ داده است.مقامات ایالات متحده مکرراً گفته اند که از بین بردن پایگاه های تندروان در منطقۀ قبایلی پاکستان کلید مؤفقیت در جنگ علیۀ دهشت افگنی و ثبات بخشیدن به افغانستان است.

حکومت پاکستان بطور منظم این حملات را غیر مثمر و تخطی بر تمامیت ارضی خود خوانده، محکوم کرده است. مقامات نظامی ایالات متحده هیچگاه این حملات را که عموماً توسط مامورین ادارۀ استخبارات مرکزی براه می افتد، تائید نکرده اند.

پاکستان تحت فشار شدید بین المللی قرار دارد تا علیۀ شورش روزافزون اسلامیست ها مبارزه کرده و طالبان و سایر تندروان را که اظهار عقیده میشود در مناطق قبایلی آن کشور پایگاه دارند، از بین ببرد.

XS
SM
MD
LG