لینک های دسترسی

اعلام استرتیژی جدید در مورد افغانستان توسط اوباما


براک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده استراتیژی جدید را در مورد افغانستان و پاکستان اعلام کرد که شامل اعزام هزاران عسکر بیشتر به افغانستان و تاکید بیشتر بر دپلوماسی در منطقه میباشد.

آقای اوباما بروز جمعه در مجتمع قصر سفید گفت اوضاع در افغانستان بطور روزافزونی خطرناک میشود. او گفت شورشیان بخش هائی از افغانستان و پاکستان را کنترول میکنند و حملات بر عساکر امریکائی، متحدین ناتو و حکومت افغانستان از هفت سال پیش باینطرف که طالبان از قدرت برانداخته شد، پیوسته افزایش یافته است.

او گفت القاعده و متحدین آن در پاکستان و افغانستان است و القاعده و متحدین آن در پناه گاه های شان در پاکستان حملات بر خاک ایالات متحده را طرح مینمایند.

او گفت هدف این استراتیژی تخریب القاعده و متحدین آن و اخلال فعالیت های شان، و از بین بردن پناه گاه های القاعده در پاکستان و جلوگیری از سازمان دهی مجدد متحدین القاعده در افغانستان میباشد.

مقامات میگویند ایالات متحده خواستار همکاری بین المللی است و با کشورهای مانند روسیه، چین، هند و حتی ایران تماس میگیرد.

براک اوباما، رئیس جمهور میگوید ۴۰۰۰ عسکر اضافی را جهت تربیۀ قوای مسلح افغانستان به آن کشور اعزام میکند که به ۱۷ هزار عسکر علاوگی که رئیس جمهور میخواهد در ماه های آینده به آن کشور مستقر شود، اضافه گردد.

رئیس جمهور همچنان از کانگرس تقاضا کرد تا یک لایحۀ یک و نیم ملیارد دالری کمک مستقیم سالانه به مردم پاکستان برای پنج سال را تصویب نماید.او گفت این منابع زیربنای آن کشور را بهبود بخشیده و دیموکراسی پاکستان را تقویه خواهد کرد.

آقای اوباما گفت ایالات متحده، همراه با ملل متحد یک گروۀ جدید تماس را برای افغانستان و پاکستان تشکیل خواهد داد تا کشورهائی را که مصالح شان در امنیت افغانستان مضمر است، بشمول ایران، روسیه، هند و چین دور هم جمع کند.

رئیس جمهور گفت افغانستان بدون مصالحه در بین دشمنان سابق به صلح نایل نخواهد شد.او گفت ایالات متحده با رهبران محل، حکومت افغانستان و شرکای بین المللی همکاری خواهد کرد.او گفت افغان هائی که بخاطر اجبار و یا دریافت پول دست بسلاح برده اند باید راه های دیگری برای یک مسیر آینده در اختیار داشته باشند.

مقامات ایالات متحده میگویند دپلوماسی ایالات متحده بر اساس این فرضیه طرح گردیده که مشکلات افغانستان و پاکستان بهم مزج شده است و یک مقام گفت که آنها دو کشور هستند ولی یک چالش را عرضه میکنند.

تا ماۀ اکتوبر تعداد مجموعی قوای ایالات متحده در افغانستان، بشمول مربیان به ۵۹ هزار خواهد رسید.رئیس جمهور افشا نکرد که این ابتکار جدید چند مصرف خواهد داشت و یا اینکه عساکر ایالات متحده چقدر دیر در افغانستان خواهند بود.


XS
SM
MD
LG