لینک های دسترسی

Breaking News

مظاهره در کابل بر ضد و حمایت از قانون جدید


صد ها زن در کابل بروز چهار شنبه علیه قانون که به گفته آنها حقوق زنان را مقید میسازد، دست به مظاهره زدند.

ولی مظاهرکنندگان با گروهی از زنان و مردان که متقابلا فریاد های توهین آمیزی کشیده و بسوی مظاهره کنندگان سنگ پرتاب میکردند، مقابل شدند. این گروه، زنان را متهم به این ساختن که آنان تحت تاثیر قوای غیر اسلامی خارجی قرار گرفته اند.

منتقدین قانون جدید که تنها اقلیت مسلمانان شیعه مذهب افغانستان را دربر میگیرد میگویند، این قانون در حقیقت تجاوز جنسی در چوکات ازدواج را قانونی ساخته و طبق آن زنان نمیتوانند خواست شوهران شان را برای داشتن رابطه جنسی، به جز در اوقات مریضی، رد کنند.

این قانون همچنان میگوید زنان بدون اجازه شوهران شان نمی توانند از منزل بیرون بیایند.

حامد کرزی، ریس جمهور افغنانستان، پس از انتقادات که از سوی سازمان های بین المللی و ملل غربی، به شمول ایالات متحده در مورد صورت گرفت، امر کرد که این قانون تحت بررسی دوباره قرار گیرد.

XS
SM
MD
LG