لینک های دسترسی

هالند و آسترالیا در کنفرانس ملل متحد روی نژاد پرستی اشتراک نمیکنند


هالند و آسترالیا بیک تعداد روزافزون کشورهای غربی پیوستند که با کنفرانس ملل متحد در مورد نژاد پرستی مقاطعه کرده اند و درین مورد ابراز نگرانی نموده اند که ازین کنفرانس برای انتقاد از اسرائیل استفاده خواهد شد.

ایالات متحده بروز شنبه اعلام کرد که در کنفرانس اشتراک نخواهد کرد و آنچه را وزارت خارجۀ ایالات متحده الفاظ قابل اعتراض در متنی که برای این کنفرانس ژنیو ترتیب شده، خواند، مثال داد.

کانادا و اسرائیل نیز گفته اند درین کنفرانس که قرار است بروز دوشنبه افتتاح شود، اشتراک نخواهند کرد.ایتالیا موضوع عدم اشتراک را تحت غور قرار داده است.قرار بود اتحادیۀ اروپائی بروز یکشنبه در مورد تصمیم بگیرد که نمایندگانی بفرستد یانه.

منتقدین میگویند پلان گزاران کنفرانس با وقت دادن به احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران که خواستار محو اسرائیل از نقشۀ جهان گردیده، در روز افتتاح کنفرانس به آن صدمه زدند.

باوجود این مشاجره، پاپ بندکت از کنفرانس ستایش کرده و از کشورها تقاضا نموده تا در قسمت امحای تبعیض عدم تحمل متحد شوند.

XS
SM
MD
LG