لینک های دسترسی

Breaking News

تصادم پولیس با مظاهره چیان روز کارگر در چندین کشور اروپائی


پولیس در چندین کشور اروپائی با مظاهره چیان روز کارگر تصادم نمود. بروز جمعه در سراسر جهان باین مناسبت مظاهراتی صورت گرفت.

پولیس ترکیه بمنظور ممانعت مظاهره چیان از دخول به میدان تقسیم استانبول از لوله های فشار آب استفاده کرد. مقامات به یک گروۀ تحت رهبری اتحادیه ها اجازه دادند ازین روز تجلیل نمایند. از یک تعداد جراحات و توقیف ها گزارش داده شده است.

پارلمان ترکیه هفتۀ گذشته رخصتی روز کارگر را اعاده نمود. به تعقیب یک کودتا در سال ۱۹۸۰ از روز کارگر منحیث یک رخصتی تجلیل نمیشد.

در آتن، پولیس یونان بمقابل چندین صد مظاهره چی که مظاهرات مسالمت آمیز را در هم شکسته و حد اقل یک موتر را سوزانیدند، از گاز اشک آور استفاده کرد.

در عین زمان پولیس در برلین گفت که احتجاج کنندگان بر افراد پولیس بوتل و سنگ پرتاب کردند. مقامات گزارش دادند که حد اقل ۴۸ نفر توقیف شدند.

حزب روسیۀ متحد طرفدار کرملین راه پیمائی هائی را در سراسر روسیه براه انداخت. چندین هزار کمونیست در نزدیک یک مجسمۀ کارل مارکس اجتماع نموده بیرق های سرخ را به اهتزاز درآورده و از مشی اقتصادی رسمی انتقاد نموده از حکومت تقاضا کردند تا استعفی بدهد. پولیس از توقیف چندین نفر گزارش داد. مقامات همچنان بیش از ۱۰۰ نفر را در اجتماعی در شهر سنت پیترزرگ گزارش دادند.

XS
SM
MD
LG