لینک های دسترسی

Breaking News

در روزنامه ها: وضع پیچیده افغانستان و افزایش در تولید سلاح ذروی در پاکستان


روزنامۀ واشنگتن پوست به قلم کلیسیت وارد نوشته است، برکناری جنرال دیوید مکرنن از پست قومندانی قوای ایتلاف توسط رابرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده اعلان گردید و برای این پست جنرال ستینلی مککرستل پیشنهاد شد.

ستنلی حمایت خود را از یک جنبش روشنفکرانه اظهار کرد که طی چند سال اخیر طرز افکار نظامی را در واشنگتن تحت تسلط گرفته است.

گیتس میگوید مککرستل و معاون پیشنهاد شده او برایش مهارت خاصی در جنگ های ضد شورش گرایی دارند.

جنرال دیوید پتریس، رئیس ارکان قواماندانی های مرکزی قوای ایالات متحده و سابق قوماندان قوای امریکا در عراق از موفق ترین چهره ها درین جنبش میباشد.

در سال ۲۰۰۶، جنرال پتریس کتاب رهنمای جنگ های ضد شورشی را برای قوای نظامی ایالات متحده تحریر کرد که در آن او بر اهمیت تامین امنیت مردم محل و حمایت از حکومت میزبان تاکید ورزیده است.

به گفته واشنگتن پست، به دلیل بیشتر شدن تمرکز ارگان ها و ادارات تعلیمی بر مبارزه علیه فعالیت های شورشی، وزارت دفاع ایالات متحده بودجه سالانه خود را، جهت ارفاع مصارف این اصل، تغیر داده است.

ولی نویسنده اظهار عقیده کرده میگوید درست است که فلسفۀ ضد شورش گرائی مهم بوده و مانند هر ترکیب موثر ارزش خاص خود را در واشنگتن دارد، ولی این امر توجۀ امریکایی ها را، به تناسب چالش های دیگر امنیتی، بیش از حد منحرف ساخته است.

روزنامه می افزاید تا هنوز معلوم نیست که دلیل انفکاک جنرال مککرنن با جنگ علیه شورش گرایی مرتبط بوده است، ولی طرفداران جنگ علیه شورش نتیجه گیری نموده اند که علت برکناری وی همین مسله است.

یکی از نمونه های جنگ ضد شورش گرائی افزایش در تعداد عساکر است. افزایش قوه روشی است که ایالات متحده آن را در اوایل سال ۲۰۰۷ در عراق استفاده نمود. و طرفداران ضد شورش گرائی آین را موفق ترین نمونۀ این تفکر میدانند.

ولی نویسنده میگوید سوالات زیادی تا اکنون در مورد عراق لاینحل باقی مانده است.

بقول واشنگتن پُست، پیچیده گی ها و نامعلومی های جنگ در عراق باید برای ایالات متحده یک تجربه باشد – تجربه که این کشور باید از آن در پهلوی اجرای استراتیژی شبیۀ عراق در افغانستان، استفاده نماید.

تا اکنون هدف نهایی واشنگتن در افغانستان نامعلوم است. ایالات متحده شش سال را در عراق سپری نمود. در عراق بیش از چهار هزار عسکر امریکایی جان شان را از دست دادند، و میلیارد ها دالر مصرف شد تا از لحاظ استراتیژی نتیجه نسبی بدست آمد.

مردم عراق تعلیم یافته و شهرنشین بودند، زیربنا و منابع طبعی عراق کاملاً غنی بود؛ در حالیکه در افغانستان هیچ یک ازین ها وجود ندارد.

در اخیر نویسنده ابراز نظر کرده است که اگر اصطلاح "ضد شورش گرائی" عوض اصطلاح "ملت سازی" ساده تر فهمیده میشود، پس اصلاحات ما وضع را مغشوش میسازد.

در روزنامۀ نیویارک تایمزمضمونی به قلم تامس شنکر و دیوید سنجر در مورد زرادخانۀ ذروی پاکستان نشر شده است.

این گزارش میگوید برای اعضای کانگرس ایالات متحده در جلسات محرمانه گفته شده است که با افزایش شورش در پاکستان، تولید سلاح زروی درین کشور نیز در حال افزایش است.

نگرانی های قانون گذاران امریکایی اکنون درین مورد بیشتر شده است. آن ها نگران اند که میلیارد ها دالر کمک نظامی امریکا که برای جنگ ضد شورش گرایی، به پاکستان داده شده است، صرف پروگرام ذروی در آن کشور نشود.

امیرالبحر مایک ملن که در کنار رابرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده در مجلس سنائی امریکا صحبت میکرد، افزایش در تعداد سلاح های ذروی پاکستان را تائید نمود.

بقول نی یوارک تایمز بعضی مامورین امریکایی میگویند، در داخل حلقات حکومت اوباما افزایش تعداد سلاح های ذروی پاکستان مایۀ نگرانی برای مامورین امریکایی است.

واشنگتن از مصونیت ۸۰ تا ۱۰۰ سلاح ذروی آن کشور نگران این است که این سلاح ها به دست شورشیان اسلام گرا نافتد.

بروس ریدل، از ادارۀ بروکینگز که نفش عمدۀ را در طرح پالیسی جدید ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان داشته، طی یک مصاحبه، نگرانی های حکومت را بازتاب داده گفت پاکستان نسبت به کشور های جهان، منزل بیشترین تعداد دهشت افگن بوده و پروگرام ذروی آن کشور نیز نسبت به همه کشور های دیگر، سریعتر توسعه میابد.

در پایان این گزارش روزنامۀ نیویارک تایمز آمده است که یک سخنگوی حکومت پاکستان از ابراز نظر در مورد افزایش تعداد سلاح های ذروی آن کشور اباء ورزید، ولی گفت حکومت پاکستان به افزایش قابلیت های جنگی به پائین ترین حد آن ادامه میدهد.

او ربط دادن کمک مالی ایالات متحده را با اقدامات پاکستان در مورد سلاح های ذوری آن کشور، رد نمود.

XS
SM
MD
LG