لینک های دسترسی

Breaking News

نظریۀ جدید قوای نظامی پاکستان در مورد سوات


ریچارد هولبروک نمایندۀ خاص ایالات متحده میگوید حکومت اوباما وعده میکند تا ۲۰۰ میلیون دالر را برای پاکستان کمک نماید تا با بیجا شده گان عملیات نظامی علیه تندروان طالب مساعدت شود.

هولبروک این اعلام را بروز چهارشنبه در اسلام آباد بعد از ملاقات با آصف علی زرداری، رئیس جمهور پاکستان نمود.

این مساعدت که باید توسط کانگرس ایالات متحده تصویب شود، علاوه بر ۱۱۰ میلیون دالری است که امریکا در ماه گذشته وعده کرده بود.

قوای نظامی پاکستان میگوید درحالیکه وضع امنیتی در وادی سوات بهبود یافته است، نیاز به زمان بیشتر است تا طالبان را از آن منطقه اخراج بسازند.

تورن جنرال اطهر عباس، سخنگوی نظامی پاکستان بروز چهارشنبه گفت شاید دو ماه دیگر را دربر گیرد تا منطقه مصون شود.

تورن جنرال اعجاز اعوان، قوماندان اردوی پاکستان گفت قوای نظامی باید حد اقل برای یک سال در منطقه باقی بماند تا امنیت را تامین کند.

قوای نظامی پاکستان ادارۀ منگوره، شهر عمدۀ سوات را هفتۀ گذشته بدست گرفتند. اعوان میگوید از لحاظ نظامی، مردم ملکی میتوانند دوباره به منگوره عودت نمایند، ولی هفته ها را دربر خواهد گرفت تا جریان آب و برق را در آنجا دوباره فعال ساخت.

XS
SM
MD
LG