لینک های دسترسی

Breaking News

مبارزات انتخاباتی در افغانستان آغاز شد


افغانستان مبارزات دو ماهه را برای انتخابات ریاست جمهوری که رهبر پنج سال آیندۀ افغانستان را تعیین خواهد نمود، آغاز کرده است.

این مبارزات بروز سه شنبه آغاز شد و دو روز قبل از انتخابات یعنی بتاریخ ۱۸ آگست مطابق ۲۷ اسد خاتمه خواهد یافت.

حامد کرزی، رئیس جمهور در انتخابات آینده بمقابل ۴۰ کاندید دیگر قرار دارد.

در حالیکه آقای کرزی جهت اشتراک در یک کنفرانس منطقوی در روسیه است، پشتیبانانش و سایر کارمندان سیاسی از اولین روز رسمی مبارزات با برافراشتن لوحه ها و پوسترهای رنگین در کابل تجلیل نمودند.

اما در قندهار ، یک سنگر طالبان مبارزات انتخاباتی علنی دیده نمیشد.

شورش رو بخرابی طالبان و اتهامات فساد اداری به شهرت آقای کرزی در داخل و خارج افغانستان لطمه وارد کرده است. اما تا بحال یک رقیب قوی بمقابل او عرض اندام نکرده است.

یک همه پرسی جدید که توسط یک گروۀ مقیم ایالات متحده براه افتاده نشان میدهد که کمتر از یک ثلث افغان ها از انتخاب مجدد آقای کرزی طرفداری میکنند.

این نتیجه گیری انستیتوت بین المللی جمهوریخواهان نشان میدهد که صرف ۳۱ فیصد افغان ها گفته اند که به آقای کرزی رای میدهند که کمتر از ۵۴٪ در انتخابات سال ۲۰۰۴ میباشد. کمتر از مناصفۀ کسانی که در همه پرسی اشتراک کرده بودند گفتند اجراآت آقای کرزی او را سزاوار انتخاب مجدد نمیسازد.

اگرچه این همه پرسی نشان میدهد که پشتیبانی از آقای کرزی کاهش یافته ولی تحقیق کنندگان پیشگوئی میکنند که او هنوز هم از رقبای خود پیشی دارد.

این همه پرسی نشان میدهد که داکتر عبدالله وزیر خارجۀ سابق از پشتیبانی هفت فیصد رای دهندگان بهره مند است و داکتر اشرف غنی از پشتیبانی تقریباً سه فیصد. هردو کاندید وزرای سابق کابینۀ آقای کرزی بودند و توقع میرود از رقبای پیشتاز آقای کرزی باشند.

داکتر عبدالله و داکتر غنی هردو مبارزات انتخاباتی شان را آغاز کرده اند.

انستیتوت بین المللی جمهوریخواهان میگوید یک سازمان غیر حزبی است و برای پیشبرد آزادی و دیموکراسی در سراسر جهان کار میکند. اکثر وجوۀ این نهاد را حکومت ایالات متحده فراهم میکند. این گروه میگوید یافته های آن باساس سروی ۳۲۰۰ افغان در ماۀ می میباشد.

XS
SM
MD
LG