لینک های دسترسی

انفجارات متعدد بم در نواحی مختلف


پولیس در افغانستان میگوید از اثر انفجار یک بم تعبیه شده در یک موتر سایکل که در بیرون یک شرکت تعمیراتی در جنوب قندهار واقع شد، حد اقل دو نفر کشته شده و سه تن دیگر مجروح گردیدند.

در عین حال، پولیس در شهر کندوز میگوید حد اقل سه تن از کارمندان یک موسسه امریکایی وقتی مجروح شدند که موتر حامل شان به یک بم کنار جاده اصابت نمود.

همچنان، بروز چهار شنبه اردوی دنمارک گفت از اثر انفجار یک بم کنار جاده در ولایت هلمند سه تن از عساکر دنمارکی هلاک گردیدند.

دنمکارک حدود ۷۰۰ عسکر در افغانستان با قوای ناتو کار میکند.

XS
SM
MD
LG