لینک های دسترسی

Breaking News

بمباردمان طیارات جنگی پاکستان بر مواضع تندروان در وزیرستان جنوبی


پاکستان در اولین قدمها طی یک تهاجم جدید بمنطقۀ وزیرستان جنوبی وهدف گیری بیت الله محسود رهبر طالبان پاکستانی طیارات جنگی و عساکر را بمحل فرستاده است.

مقامات پاکستانی می گویند طیارات جنگی، روز جمعه بر یکتعداد از مراکزی که گمان می رود همهٌ آنها پایگاه های بیت اله محسود رهبر طالبان پاکستانی است بمباری نمود در حالیکه قوای زمینی با تندروان تبادلۀ آتشباری نمود.

محسود یکی ازتندروانیست که تحت تعقیب بوده و مسئول یک تعداد زیاد حملات علیۀ اهداف ملکی وحکومتی میباشد.

تهاجم تازۀ پاکستان در حالی آغاز میشود که مقامات از پناهندگان آن کشور تقاضا نموده تا به منطقۀ بونیر در شمالغرب آنکشور باز گردند.

مقامات در منطقه میگویند هدف حملات تازه از بین بردن تندروان طالبان است. آنها علاوه میکنند هرچند اکثر منازل تخریب شده آنها کمپهای خمیه یی را با مقادیر کافی ضروریات اولیه برای باشندگانی فراهم نموده اند که قبلاً بمحلات شان بر گشته اند.

این حمله در حالی صورت می گیرد که پروگرام غذائی جهان ملل متحد گزارش داد که طالبان پاکستانی بصورت روز افزون موسسات امدادی ملل متحد را هدف قرار می دهند.

پال رایزلی، سخنگوی پروگرام غذائی جهان می گوید بمگزاری هوتل (پرل کانتیننتال) در شهر پشاور در آغاز همین ماه، که باعث تلفات نه نفر گردید، بحیث پیامی برای گروه های امدادی بود.

XS
SM
MD
LG