لینک های دسترسی

Breaking News

سفری به بونیر - منطقه جنگ زده واقع در شمال غرب پاکستان


نفوذ تندروان طالبان در منطقۀ بونیر واقع در شمال غرب پاکستان در اوایل سال جاری مصادف بود با ختم یک معاملۀ جنجال برانگیزی که در بدل صلح با تندروان، انفاذ شریعت اسلامی را در درۀ سوات اجازه میداد.

جنگ روی کنترول منطقۀ بونیر از تسلط تندروان چنان شدید بود که شهرک ها و قصبات را ویران و بیش نصف نفوس محل را مجبور به فرار از آن منطقۀ کوهستانی ساخت. کترین میداکس خبر نگار صدای امریکا بهمراهی قوای نظامی به بونیر مسافرت کرده و قرای متروک را با نشانۀ اندکی از امنیت دیده است.

یک هیلکوپتر بر فرار کوهستاناتی دور میزد که مراکز نظامی تازه تشکیل یافته نظامی را در دگر، در منطقۀ بونیر احاطه کرده است. دگر یک ساختمان متشکل از بوجی های ریگ است که عساکر پاکستانی جنگهای شدید را برای خارج نمودن تندروان طالبان براه میاندازند.

دگرمن نصیر جنجوا، نائب قوماندان قوای نظامی در بونیر میگوید، وقتی در اواخر ماه اپریل عملیات آغاز شد، در حدود ۱۰۰۰ جنگجوی طالبان در بونیر موجود بودند.

او علاوه کرد حدود ۱۰۰۰ طالب کشته شده و حالا محل ۹۹ فیصد مصؤن است. این دگرمن تاکید کرد که اوضاع در بونیر رو به عادی شدن است، اما او علاوه نمود که زیر بنای منطقۀ بونیر از بین رفته و باعث جلوگیری افراد بیجا شده بخانه هایشان گردیده است.

در حال حاضر مشکل بی برق یکی از بزرگترین منبع نگرانی باز گشته ها است. بهمین خاطر است که تعداد زیاد بیجا شدگان نتوانسته اند باز گردند. اما ادارۀ ملکی و حکومت ولایتی شب و روز مصروف کار اند.

مقامات میگویند در حدود نصف نفوس بونیر یعنی ۷۰۰ هزار نفر از جنگ فرار کرده اند. سفر به آن منطقه شاهد متروک بودن محل است. مساجد که روزهای نماز جمعه در مناطق مختلف پاکستان مزدحم میباشد حالا خالی اند. فقط چند لاری و موتر در جاده ها دیده میشود.

زراعت صورت نگرفته و بیرق های سفید بروی عماراتی دیده میشود که نشانۀ موجودیت افراد موجود غیر محارب است.

با وجود تضمینات مکرر از جانب مقامات که منطقه مصئون است، صلح در بونیر متزلزل باقی مانده است. در خارج مراکز نظامی دگر، هنوز هم عساکر شبه نظامی موجود اند. در جریان بازدید از داخل شهر بونیر در یک جادۀ کوهستانی دارای پستی ها و بلندی ها و پیچ در پیچ هیچ موتر توقف داده و تلاشی نمیشد.

اما دگرمن جنجوا روی گفته اش که بونیر مصئون است ایستادگی میکرد.

"بعضی مناطقی است که به پولیس تسلیم داده شده است، حالا آنها از آن مناطق نگهداری میکنند. همچنان مناطقی دیگری نیز است که ما در صدد واگذاری آن به پولیس هستیم."

گفته میشود یک سلسله جنگ های بسیار شدید در بونیر در منطقۀ (سلطانواز) یک قریۀ ستراتیژیک، بوقوع پیوسته است – این محلی است که جنگجویان طالبان قوای ملکی را که بنام «لشکر» یاد میشد، عقب زدند و مراکز شانرا تشکیل دادند.

شواهد جنگهای شدید در منطقه بخوبی دیده میشد و آن شامل یک تانک سوختانده شدۀ نظامی در یک جادۀ عمومی میباشد. در مقابل همین جادۀ عمومی یک عمارت بزرگ بنظر میخورد که تقریباً بخرابه مبدل شده است.

XS
SM
MD
LG