لینک های دسترسی

Breaking News

بیانات اوباما در مورد لایحۀ تغیر اقلیم


براک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده لایحۀ تغیر اقلیم را که بروز جمعه توسط مجلس نمایندگان بتصویب رسید، تاریخی و مهم برای ایجاد مشاغل خواند.

رئیس جمهور طی بیانیۀ هفته وار رادیوئی میگوید این لایحه بالاخره انرژی پاک را پر منفعت میسازد. این لایحه محدودیت های شدیدی بر تصاعد گازهای مضر وضع کرده و انرژی بدیل را تعمیم مینماید. رئیس جمهور میگوید این لایحه سرمایه گزاری را در انرژی پاک تشویق کرده و هزاران شغل جدید ایجاد خواهد نمود.

این لایحه بروز جمعه با تفاوت کم آرا توسط مجلس نمایندگان بتصویب رسید و اکنون برای غور به مجلس سنا راجع میشود. رئیس جمهور بروز شنبه از همۀ سناتوران خواستار شد تا از لایحه پشتیبانی کنند و گفت که آنها نمیتوانند از آینده بیم داشته باشند.

این لایحه در مجلس سنا سرنوشت نامعلومی دارد و جمهوریخواهان که دران مجلس در اقلیت قرار دارند میتوانند از موانع در طرزالعمل جهت متوقف ساختن تصویب آن استفاده کنند.

XS
SM
MD
LG