لینک های دسترسی

Breaking News

آغاز بازگشت صد ها پاکستانی به سوات


بعضی از تقریباً دو ملیون پاکستانی که بخاطر جنگ بین حکومت و طالبان بیجا شده بودند در روز اول بازگشت سازمان داده شده، بسوی خانه های شان در وادی جنگ زدۀ سوات روان هستند.

صدها خانواده بروز دوشنبه توسط بس های حکومت و لاری های قوای نظامی از کمپ های شان در نزدیک پشاور حرکت کردند.

مقامات میگویند بیجا شدگان در چند مرحله بخانه های شان مراجعت میکنند. ولی بعضی از رفتن امتناع ورزیده میگویند از بی امنیتی بیم دارند و همچنان ۳۰۰ دالر کمکی که حکومت برای شان وعده داده بود، دریافت نکرده اند.

حکومت میگوید وادی سوات اکنون عاری از تندروان است. اما گزارش های محلی از منطقه حاکیست که تندروان طالب هنوز در منطقه فعال هستند و به تخویف مردم محل ادامه میدهند.

پاکستان تهاجم علیۀ تندروان اسلامیست را در سه منطقۀ شمال غرب آن کشور در ماۀ اپریل بعد ازان آغاز کرد که تندروان بیک منطقه در ۱۰۰ کیلومتری اسلام آباد پیشروی نمودند.

XS
SM
MD
LG