لینک های دسترسی

نجات دهنده گنجینه گران بهای باستانی افغانستان مدال دریافت میکند


یک بانک دار افغان که جان خود را به خطر انداخته و گنجینه گران بهای طلا را از نزد طالبان نجات داده بود، بلاخره بخاطر این عمل قهرمانانه خود تحسین شده است.

طبق گزارش وال ستریت ژورنال، امر الدین عسکر زی، کلید جعبه مملو از آثار باستانی و با ارزش باستانی که در قصر ریاست جمهوری افغانستان جا بجا شده بود، سال ها در نزد خود نگاه کرده بود.

روزنامه میگوید تا به حال عسکر زی نمی خواست شناخته شود، و نمی خواست بر ملا سازد که چگونه طالبان را که میخواستند گنجینه بدزدند، فریب داد.

امر الدین عسکر زی در آخر ماه جاری از طرف حامد کرزی، ریس جمهور افغانستان مدالی حاصل خواهد کرد.

مقاله میگوید عسکر زی به طالبان در مورد موقیعت گنجینه دروغ گفته و بعدا در هنگام باز کردن صندوق، کلید جعبه را عمدا شکستاند تا تندروان نتوانند که آن را باز نمایند.

امر الدین به زندان انداخته شد و به گفته خودش لت و کوب گردید. او در سال ۲۰۰۱ پس از سقوط طالبان رها گردید.

این گنجینه در سال ۱۹۷۸ توسط باستان شناسان که در جستجوی آثار عتیقه دوران برونز بودند، در نزدیک شهر شمالی شبرغان کشف گردید.

ولی در عوض باستان شناسان، صندوق های را یافتند که مملو از آثار طلایی بوده و قدامتش به دروان باختری میرسد.

مدنیت باختری را پادشاهان و ملکه های کوچی نشین تشکیل میداد که قرن ها قبل از تولد حضرت عیسی حاکمیت داشتند.

این آثار که به نام طلای باختر یاد میگردد از قصر ریاست جمهوری به موزیم ملی کابل انتقال داده شده است. و در حال حاضر این آثار به موزیم آثار هنری در شهر نیویارک برای نمایش برده شده است.

معلومات بیشتر: http://www.voanews.com/dari/afghan_treasure.cfm

XS
SM
MD
LG