لینک های دسترسی

Breaking News

تقاضای اسلامیست های چیچنیا برای مرگ ذکایف


جدائی طلبان اسلامیست در چیچنیا خواستار قتل احمد ذکایف، رهبر برجستۀ جدائی طلبان شده میگویند او با برسمیت شناختن حکومت محلی بهره مند از پشتیبانی ماسکو، داعیۀ اسلام را ترک کرده است.

ذکایف، که در لندن در تبعید بسر میبرد، از یک جناح اعتدالی جنبش جدائی طلبان نمایندگی میکند و در گذشته با جناح های تندروتر تصادم کرده است.این فتوا در یک صفحۀ انترنتی جدائی طلبان نشر شده است.

این رهبر جدائی طلبان با نمایندگان رهبری چیچنیا روی خاتمه بخشیدن به خشونت دران جمهوریت قفقاز، داخل مذاکره بوده است.

مقامات چیچنیا میگویند یک بم گزار انتحاری بروز سه شنبه چهار فرد پولیس را در یک دهکدهدر نزدیک گروزنی، مرکز چیچنیا، بقتل رسانید.مقامات میگویند این بم گزار توسط موتر در یک تانک تیل به افراد پولیس نزدیک شد. یک بم گزاری دیگر بروز جمعه در نزدیک گروزنی چهار فرد پولیس را هلاک ساخت.

ولادیمیر پوتین، صدراعظم روسیه بروز دوشنبه بدون اطلاع قبلی به چیچنیا مواصلت کرد.
XS
SM
MD
LG