لینک های دسترسی

Breaking News

نتایج قسمی انتخابات کرزی را جلو نشان میدهد


نتایج قسمی انتخابات افغانستان، کرزی را از رقیب عمده اش داکتر عبدالله عبدالله، وزیر خارجۀ سابق، جلو نشان میدهد.

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بروز چهارشنبه اعلام کرد، در آرای شمار شماره آقای کرزی حدود ۴۲ فیصد و داکتر عبدالله ۳۳ فیصد آرا را کسب کرده اند.

این ارقام بر اساس شمارش ۱۷ فیصد آراء میباشد و بناعا پیشیبینی نتیجۀ نهایی انتخابات قبل از وقت است.

در عین زمان ادعا های تقلب نیز سوالاتی را در مورد عادلانه بودن انتخابات مطرح کرده است.

داکتر عبدالله الزام وارد نموده که میلیون ها اوراق رای دهی تقلبی به صندوق های رای دهی ریخته شده و از طرفدارانش خواسته است تا آرامش را حفظ نموده و دست به خشونت نزنند.

شش کاندید کرسی ریاست جمهوری ازادعا های تقلب هشدار داده و تهدید کرده اند که این امر انتخابات را تحت شعاع قرار خواهد داد و شاید خشونت های بیشتری را در آنکشور ویران از جنگ تحریک کنند.

در صورت که کاندیدان بیش از ۵۰ فیصد آرا را کسب نکنند، دور دوم انتخابات براه خواهد افتاد.

XS
SM
MD
LG