لینک های دسترسی

Breaking News

مرگ مایکل جکسن قتل خوانده شده است


طبیبان امور قضایی لاس انجلس میگوید مرگ مایکل جکسن قتل بوده و علت آن تطبیق دوا های به نام پروپوفال که یک دوای قوی بیهوشی و همچنان لروزوپم، دوای آرام بخش، بوده است.

طبیبان میگوید مایکل جکسن به سبب گرفتن یک مقدار مرگبار پروپوفول همراه با لورازیپم جان سپرد.

داکتر مایکل جکسن، کونراد موری به محققین گفته است که او به مایکل جکسن دوا های مختلفی چون ویلییم، بعد لورازوپم را داده و بعدا هم برایش یک دوایی آرام بخش را تطبیق کرده است.

این همه بخاطر اینکه مایکل جکسن بتواند بلاخره بخوابد. ولی این دوا ها موثر واقع نشدند.

و صبح وقت بعد، داکتر موری برای جکسن دوای پروپوفال را که از آن در شفاخانه ها برای بیهوش کردن مریضان در پیش و یا جریان جراحی استفاده میشود، داده است. پروپوفال مریضان را ظرف چند ثانیه به خواب میبرد.

پروپوفال میتواند تنفس مریضان قطع را نماید، ولی در اطاق عملیات داکتران آماده اند و تجهیزاتی دارند که مریض را دوباره به هوش میاورد.

از پروتوفال برای علاج بیماری بی خوابی قطعا استفاده نمی شود.

XS
SM
MD
LG