لینک های دسترسی

افزایش در تعداد تلفات بم گزاری پاکستان


مقامات پاکستانی اجساد بیشتری را در صحنۀ دو بم گزاری انتحاری در شمال غرب کشف کرده که تعداد تلفات را به ۲۶ نفر بلند برد.

مقامات میگویند که بروز یکشنبه، یک روز بعد ازانکه یک بم گزار لاری مملو از مواد منفجرۀ خود را بر یک ماموریت پولیس بنو اصابت داد، اجساد بیشتر را از بین مخروبه ها در آن شهرک برون کرده اند.

یک قوماندان طالبان مسؤلیت حمله را ادعا کرده هشدار داد که انفجارات بیشتری صورت خواهد گرفت. انفجار دومی روز شنبه در پشاور، حد اقل ده نفر را هلاک ساخت.

پولیس میگوید حمله کننده یک بم دستی را در بین ازدحام مردم پرتاب کرده و بعد ازان در حدود ۱۰۰ کیلوگرام مواد منفجره را که در موترش تعبیه شده بود، منفجر ساخت.

قوت این انفجار موتر ها را واژگون ساخته و پنجره های عمارات را در هم شکسته و مواد ها را در سراسر جاده پراگنده ساخت.

XS
SM
MD
LG