لینک های دسترسی

Breaking News

ملل متحد  ماموریت آیساف را تمدید کرد


شورای امنیت ملل متحد ماموریت قوای نظامی تحت رهبری ناتو را در افغانستان به یک سال دیگر تمدید کرد. این شورای 15 عضوی همچنان بر محافظت از غیر نظامیان تاکید ورزیده و بر اهمیت ایجاد قوای نظامی و پولیس افغانستان اصرار کرد.

این شورا به شکل مجموعی حضور 68 هزار قوای بین المللی کمک به امنیت (آیساف) را تا 13 اکتوبر سال 2010 تمدید کرد.

حین سخنرانی بعد از رای گیری، جان ساور، سفیر برتانیه در ملل متحد گفت این قطعنامه بر اهمیت حفظ جان افراد ملکی تاکید مینماید.

این قطعنامه فراتر از سبک خود رفته بر اهمیت حافظت مردم عادی افغانستان اصرار میورزد، که یکی از نکات مورد تمرکز طرز کار جنرال ستنلی مککرستل، بحیث قوماندان ناتو در ساحه میباشد.

جنرال ستنلی مککرستل قوماندان ارشد ایالات متحده و ناتو در افغانستان میباشد. او بکرات از رئیس جمهور براک اوباما تقاضای اعزام 40 هزار عسکر اضافی را نموده تا در شکست طالبان کمک نمایند.

قوای بین المللی کمک به امنیت تحت رهبری ناتو در حدود 68 هزار عسکر داشته که از 42 کشور بوده و 30 هزار سرباز آن از ایالات متحده میباشد. علاوتاً، ایالات متحده دارای 30 هزار قوای نظامی، تحت قوماندۀ مستقیم این کشور در افغانستان میباشد.

قطعنامۀ شورای امنیت از اعضای عضو خواسته است تا عساکر، لوازم و سایر منابع را فراهم نمایند تا ائتلاف آن ماموریت را انجام دهد. قطعنامه همچنان بر اهمیت توسعه و بهبود اردو و پولیس ملی افغانستان تاکید ورزیده است.

توسعۀ معیاد دورانی ماموریت آیساف بروز پنجشنبه در مقابل مباحثات پشت پرده در واشنگتن و سایر پایتخت ها صورت گرفت که در مورد استراتیژی آینده و تعهدات قوا در افغانستان بحث میشود. افزایش قابل ملاحظه در تلفات قوا طی ما های اخیر باعث کاهش حمایۀ مردم از جنگی شده که هشت سال طول کشیده است.

در واقعۀ جداگانه، شورای امنیت ملل متحد بیانیۀ را نشر نموده و حملۀ انتحاری پنجشنبه را در نزدیکی سفارت هند در کابل با شدیدترین الفاظ محکوم نمود که باعث تلفات و جراحت تعداد زیاد مردم گردید.

قوماندان ارشد ناتو در افغانستان خواهان اعزام هزاران عسکر اضافی در آن کشور شده است. این جنرال امریکایی وضع افغانستان را جدی، و در بعضی مناطق در حال بدتر شدن میخواند. بیانات بی پردهء او باعث هشدار رابرت گیتس، وزیر دفاع ایالات متحده گردیده او گفت که مشوره های نظامی برای رئیس جمهور براک اوباما باید صادقانه، ولی خصوصی باشد. طوریکه جنفر گلاسی، خبرنگار صدای امریکا از لندن گزارش میدهد، جنرال مککرستل و سرقوماندان جدید قوای بریتانوی موافقه نمودند که بخاطر پیروزی ماموریت، ناتو باید اعتبار مردم افغانستان را بدست آورد.

افغانستان بزرگترین چالش ناتو میباشد. این پیمان قوماندانی را در سال 2003 عهده دار شد و دارای 50 هزار عسکر از 42 کشور، بشمول 28 عضو ناتو، میباشند. همراه با عساکر امریکایی، تعداد عساکر خارجی فراتر از 100 هزار تن شده است. ولی جنرال مککرستل میگوید آن بدین معنی نیست که ناتو برنده خواهد شد.

وضع جدی میباشد، و من این کلمه را با دقت بسیار زیاد استفاده میکنم. همچنان اذعان میدارم که کامیابی و ناکامی در تلاش ما بخاطر کمک به مردم و حکومت افغانستان، تضمین شده تصور نگردد.

حملات علیه قوای ناتو در حال افزایش میباشد.

رهبران نظامی و سیاسی تحت فشار قرار دارند تا به پیشرفت دست یابند و همچنان مسیر آینده را واضح سازند.

ارزیابی من، که آنرا بهترین قضاوت نظامی خود میدانم، چنین است که وضع در بعضی موارد در حال بدتر شدن میباشد، ولی در تمام ساحات. همچنان میتوانم به ساحات اشاره کنم که پیشرفت های قابل ملاحظۀ مشهود است.

مردم افغانستان توقع داشتند تا اکنون وضع باید بهتر میشد. بعد از تهاجم ایالات متحده در سال 2001، تعداد زیاد افغان ها امیدواری های زیادی به صلح و خوشبختی داشتند. جنرال مککرستل میگوید بعضی توقعات بسیار بلند بود، ولی اکنون کلید کامیابی در افغانستان کسب مجدد اعتماد مردم است، قبل از آنکه طالبان این کار را کنند.

بعد از ایالات متحده، برتانیه زیادترین تعداد قوا را در هلمند، که یکی از خطرناکترین ولایات افغانستان در جنوب بوده، مستقر ساخته است.

در آنجا آنها اردوی ملی افغانستان را کمک میکنند – که آنهم کلید دیگر موفقیت میباشد. قوای غربی تا زمانی نمیتوانند افغانستان را ترک کنند که قوای افغانی توانایی محافظت از خویش را کسب کنند.

جنرال دیوید ریچاردز، قوماندان اردوی برتانیه میگوید افغان ها تا هنوز تسلیم نشده اند.

بیش از 80 در صد نفوس افغانستان تا هنوز به علاقمندی زیاد میخواهند حکومت شان و جامعۀ جهانی کامیاب شود، اگرچه صبر و حوصلۀ آنها بخاطر ناکامی ما در رونما ساختن پیشرفت های که از ما توقع داشتند، به سر رسیده است.

بخشی از مشکل، حملات هوای بالای شورشیان است که باعث کشته شدن افراد ملکی نیز میگردد.

آن نیز میتواند باعث شود که مردم با تندروان بپیوندند. ولی هردو جنرال میگویند طالبان عمدتاً با اعمال ارعاب، مردم را اداره میکنند.

رهبران آنها افراطیون بی رحمی بوده که بخاطر دست یافتن به قدرت در مقابل هر چیزی سر خم کرده، بخاطر دهشت افگنی و تسلیم نمودن جوامع، اطفال و زنان را به قتل میرسانند.

افزایش تلفات ناتو این جنگ را بشکل فزایندۀ بدنام میسازد. هالند و کانادا قبلاً تاریخ خروج عساکر خود را تعین نموده اند.

بعد از آنکه به اثر یک انفجار شش سرباز ایتالوی کشته شد، صدراعظم ایتالیا گفت او میخواهد قوای کشورش را به زودترین فرصت از اخراج نماید.

قوماندان ناتو منتظر شنیدن خبر اعزام هزاران تن عسکر دیگر است که به گفتهء وی برای کامیابی ماموریت او حتمی میباشد. هدف نهایی کشوری مصئونی است تا از خود محافظت کرده بتواند و از القاعده جلوگیری کرده آنرا از طرح و اجرای حملات دهشت افگنی باز دارد. چنین آیندۀ بسیار دور به نظر میرسد.

XS
SM
MD
LG