لینک های دسترسی

Breaking News

آغاز تهاجم پاکستان بر وزیرستان جنوبی


عساکر پاکستانی بحمایت طیارات جت جنگی تهاجم زمینی را که از مدتی انتظار آن میرفت علیۀ طالبان وزیرستان جنوبی، در امتداد سرحد افغانستان آغاز کرده اند.

تورن جنرال اطهر عباس، سخنگوی اردوی پاکستان تائید کرد که عملیات جریان دارد.

عساکر بروز شنبه از سه استقامت بسوی سنگرهای شورشیان پیشروی نمودند.

در حدود ۳۰ هزار عسکر جهت مقابله با تخمین ۱۰ هزار تندرو سوق داده شده اند.

حملات هوائی منطقه تندروان را هدف قرار میدهد.

حد اقل چهار عسکر در تصادمات و یک عسکر دیگر از اثر انفجار یک بم کنار جاده هلاک شدند.

تهاجم پاکستان در وزیرستان جنوبی در قبال یک سلسله حملات بیباکانه رخ داد که طی آن بیش از ۱۷۵ نفر طی دو هفتۀ اخیر کشته شدند.

حکومت، طالبان پاکستانی را که در وزیرستان جنوبی مستقر اند، مسؤل این خشونت ها خواند.

ادارۀ پناه گزینان ملل متحد گزارش میدهد که بخاطر این تهاجم زمینی هزاران نفر از وزیرستان جنوبی فرار میکنند.

XS
SM
MD
LG