لینک های دسترسی

آغاز نمایش فلم مایکل جکسن در سرتاسر جهان


یک فلم که در آن مایکل جکسن هنر مند افسانوی موسیقی پاپ اشتراک کرده روز چهارشنبه با نمایش همزمان در پنج قارۀ دنیا برای بار اول بنمایش گذاشته میشود.

نام این فلم THIS IS IT است فلمی که شامل تصاویرتمرینات سلسلۀ کنسرتهای پلان شدۀ جکسن در لندن میباشد.

جکسن در آخرین مراحل تمرینات کنسرتش بسن ۵۰ سالگی وفات کرد. این کنسرت برای ۵۰ نمایش در ارینای صفر دوی لندن پلانگذاری شده بود.

علاقمندی برای این فلم بیحد زیاد است. در نمایش اولی این فلم در لاس انجلس شامل ستارگان وچهره های هنری بشمول چهار برادر جکسن خواهد بود.

در سرتاسر جهان صْد هاهزار تکت این فلم قبلاً فروخته شده است .

XS
SM
MD
LG