لینک های دسترسی

Breaking News

وال ستریت ژورنال: عملیات در بادغیس و قندز


وال ستریت ژورنالدر مورد جنگ های اخیر با طالبان به چاپ رسانیده و نوشته است نیرو های امریکایی و افغان در گیری های شدیدی را با طالبان در ولایات بادغیس و قندز انجام دادند.

روزنامه نوشته است مقامات می گویند در ولایت قندز که با تاجکستان هم سرحد است ، نیرو های عملیاتی خاص ایالات متحده و اردوی افغان حملات شدیدی را از چند روز به اینسو در ولسوالی چاردره علیه طالبان به راه انداخته اند.

روزنامه از قول محمد عمر والی قندز اضافه می کند این وسیع ترین عملیاتی است که تا کنون دیده شده است و ما موفق شدیم تعداد زیادی از طالبان را به هلاکت برسانیم.

روزنامه وال ستریت ژورنال می نویسد طالبان در حالیکه تعدادتلفات را محدود تر تذکر داده اند ، گفته اند که این خونبار ترین نبرد از زمان خروج طالبان از منطقه ، بوده است.

روزنامه از قول واثق سخنگوی طالبان در قندز نوشته است :بار گذشته آنان عملیات بزرگی را به راه انداختند ، و ما برای جلوگیری از تلفات مردم غیر نظامی ، مواضع خویش را در قریه ها رها نمودیم ، مگر اینبار تصمیم گرفته ایم تا موقعیت های خویش را ترک نکنیم.

روزنامه علاوه می کند دگروال ( فرانک واردا ) مربوط نیرو های جرمن و سخنگوی نیروهای ایتلافی در منطقه شمال گفت او نمیتواند در مورد عملیات تبصره یی کند زیرا عملیات مذکور توسطقوای افغان رهبری می گردید . مسوولیت قندز و ولایات همجوار آن را نیرو های 4250 نفری جرمن به دوش دارد.

روزنامه نیویارک تایمز در شماره روز سه شنبه خود مطلبی دارد تحت عنوان " وعده کمک تازه 5 ملیارد دالری جاپان به افغانستاندر مقاله آمده است جاپان به روز پنجشنبه اعلام نمود که آن کشور کمک های غیر نظامی اش را به افغانستان ، به طور قابل ملاحظه یی افزایش خواهد داد. وعده این کمک 5 میلیارد دالریدر برگیرنده اعمار مکاتب و شاهراه ها ، آموزش افسران پولیس،ماین روبی و اسکان جنگجویان سابق طالب می باشد.

روزنامه اضافه می کند اعلام وعده این کمک تازه که در ظرفپنج سال آینده پرداخته خواهد شد ، یک روز قبل از ورود براکاوباما رییس جمهور به جاپان، صورت گرفت.

این نخستین سفر رسمی اوباما از زمان انتخاب به صفت رییس جمهور امریکا به آسیا و منجمله به جاپان می باشد.

روزنامه نیویارک تایمز از قول وزارت خارجه جاپان نوشته استرابرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده ، در ماه گذشته ، حین ملاقات با دیپلومات های بلند پایه جاپان در توکیو؛ از آنکشور خواست تا کمک های نیرومندی را برای افغانستان و پاکستان ، انجام دهد که با نقش جهانی جاپان سازگار است . و در آن زمان ( کیتسویا اوکادا ) وزیر خارجه جاپان گفته بود که آن کشور وعده کمک تازه یی را به افغانستان تحت غور گرفته است .

روزنامه علاوه می کند در اعلامیه وزارت خارجه که به روز سه شنبه منتشر شد ، آمده است محدود ساختن شورشیان ضروری بوده و برای استقرار امنیت در افغانستان تعهد جاپان زمینه آنرا آماده می سازد تا افغانها خودشان مسوولیت امنیت خویش با تقویهپولیس ملی ، به عهده گیرند.

روزنامه نوشته است از زمان برگزاری کنفرانس بین المللی برای انکشاف افغانستان که در سال 2002 درآن کشور برگزار گردید ،تا کنون جاپان مبلغ 1.78 ملیارد دالر را برای کمک های غیر نظامی به افغانستان ، ارسال داشته است.

روزنامه دیلی میل به روز دوشنبه در رابطه به جنگ در افغانستان مقاله یی نوشته و از قول یک مقام بلند پایه نظامی اضافه کرده است آوردن ثبات در افغانستان سزاوار قربانی عساکر بیشری بریتانیایی می باشد.

روزنامه از قول دگر جنرال ( جیم دتن ) نوشته است ناکامی در جنگ عواقب وخیم تری را به بار خواهد آورد. روزنامه می افزایداظهارات جنرال نامبرده در روزی صورت گرفت که دو عسکر دیگر بریتانیایی به اثر انفجار به هلاکت رسیده و مارشال لوی درستیز قوای برتانیه تصدیق نمود که قوای بریتانیامیتواند برای5 سال دیگر در افغانستان باقی بماند.

روزنامه دیلی میل می افزاید در مصاحبه یی با شبکه خبری ( بی بی سی ) دگر جنرال ( دتن ) معاون قوماندان نیرو های بین المللی کمک به امنیت در افغانستان گفت آوردن امنیت و ثبات در آن منطقه ، مشروط است به چیز های زیادی که در زمینه من بایدبگویم ، بلی ، باید شماری از عساکر جانهای خود را از دستبدهند ؛ زیرا در صورت ناکامی عواقب آن بسیار زیاد تر وخیم خواهد بود.

روزنامه علاوه می کند مارشاللوی درستیز قوای بریتانیه ،پیش بینی جنرال مک کرستل قوماندان امریکایی را در رابطه به خروج نیرو ها از افغانستان در سال 2013 ، خوشبینانه توصیف نموده گفت این یک پروسه تدریجی بوده به 4 و یا 5 سال دیگر نیاز دارد.

XS
SM
MD
LG