لینک های دسترسی

Breaking News

نگرانی سفیر امریکا در مورد فساد و سؤ اداره در حکومت افغانستان


گزارش شده است که سفیر ایالات متحده در افغانستان بصورت کتبی مراتب نگرانی خود را در مورد اعزام عسکر بیشتر امریکایی به افغانستان ابراز داشته است.

مطبوعات امریکا از قول مامورین امریکایی میگویند که سفیر امریکا، در مورد فساد در حکومت افغانستان و سؤ اداره که منجر به افزایش شورش طالبان گردیده است، شدیداً نگران میباشد.

کارل آیکن بری سفیر ایالات متحده در افغانستان قبلاً هم با احتیاط در مورد فساد در حکومت حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان صحبت نموده بود.

ولی طی صحبت تلفنی با صدای امریکا، جان گوچ سخنگویی سفارت امریکا در کابل، از اظهار نظر در مورد گزارشات مطبوعات راجع به احساس آقای آیکن بیری در اعزام عساکر بیشتر امریکایی به افغانستان امتناع ورزید. گروچ گفت که سفیر امریکا متعهد به حمایت از حکومت جدید افغانستان میباشد:

« وی پیش بینی میکند که افغانها از حکومت خود توقعات بیشتری خواهند داشت، و انتظار یک رهبری شفاف و با صلاحیت را از حکومت خود دارند. و ما می خواهیم تا رسیدن به این تعهدات و ارائه آن بمردم افغانستان، از حکومت آنکشور حمایت نمائیم.»

یک سخن گویی رئیس جمهور کرزی نیز از ابراز نظر در مورد این گزارشات مطبوعات خودداری نمود.

آیکن بیری در سالهای ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷، قوماندان نیرو های امریکا در افغانستان بود، و بعد از تقاعداز اردو، در اوایل سال جاری بحیث سفیر امریکا در افغانستان مقرر گردید.

گزارشات از موقف گیری وی در ارتباط به افزایش قوا، ویرا در تضاد با جنرال ستانلی مک کرستل، قوماندان نیرو های ناتو و امریکا در افغانستان قرار میدهد. جنرال مک کرستل پیشنهاد نموده است تا ۴۰ هزار عسکر بیشتر، به افغانستان ارسال گردد که در مجموع تعداد عساکر امریکایی را در آنکشور به بیشتر از هزار۱۰۰ عسکر خواهد رسانید.

قصر سفید میگوید رئیس جمهور براک اوباما روی چهار راه غور میکند که شامل پیشنهاد جنرال مک کرستل برای ارسال حداقل ۱۰ تا ۱۵ هزار عسکر به افغانستان میباشد.

XS
SM
MD
LG