لینک های دسترسی

Breaking News

طیب جواد: افغانها نمیخواهند تاریخ خروج را بشنوند


سید طیب جواد سفیر افغانستان در واشنگتن به صدای امریکا گفت که افغانها ترجیح میدهند که هیچ صحبتی در بارۀ تاریخ خروج عساکر امریکایی از کشور شان نشنوند. مردم افغانستان احساس میکنند که ایالات متحده قبلاً، بعد از خروج عساکر شوروی از افغانستان در سال ۱۹۸۹ آنها را رها کرده بود.

اما سفیر کبیر جواد میگوید، او فشار سیاسی داخلی بر رئیس جمهور اوباما را درک میکند.

"تا آنجائیکه بمردم افغانستان ارتباط میگیرد بهتر میبود که بدیل تاریخ خروج را حذف میکرد. اما انسان باید واقعبین باشد. بحران اقتصادی در کشور ، جنگ عراق، هشت سال اشتغال امریکا در افغانستان فشار زیادی را بر رئیس جمهور اوباما میاندازد تا خاطر نشان سازد که این اشتغال تا چه وقتی در افغانستان دوام خواهد یافت".

رئیس جمهور اوباما سی هزار عسکر علاوگی امریکایی را به افغانستان با دو هدف حفظ فشار بر طالبان و تغیر قوای امنیتی افغانستان به مرحلۀ اتکا بخود، تعبیه خواهد کرد. بناً تا سال آینده معیار عساکر ایالات متحده در افغانستان به حدود صد هزار خواهد رسید.

رئیس جمهور اوباما میخواهد که اگر همه کار ها به خوبی به پیش برود، درآغاز سال ۲۰۱۱، مرحلۀ خروج عساکر امریکایی از افغانستان آغاز خواهد شد.طوریکه رئیس جمهور در خطابه اش تصریح داشت، یک تعداد محورهای زمانی بالای حکومت حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان فشار خواهد انداخت تا مسئولیت امنیت افغانستان را عهده دار شود.

کریستین فیر پروفیسور در یونیورستی جورج تاون با تجربۀ طولاتی در امور جنوب آسیا میگوید، تعین تاریخ همچنان آقای کرزی را که از طریق انتخابات تقلبی دوباره رئیس جمهور افغانستان انتخاب شد، وادار خواهد ساخت تا فساداداری گسترده را پاک سازد.

کت خانم فیر تاریخ خروج قوا بالای کرزی فشار خواهد انداخت که ما برای همیشه در افغانستان نخواهیم ماندو شما که در یک چوکات معین زمانی قرار دارید که اعمال تانرا پاک سازید.

جنرال ستنلی مک کرستل قوماندان اعلی امریکایی اعزام ۴۰هزار عسکر را تقاضا کرده بود. رئیس جمهور اوباما میگوید، او تعهد عساکر اضافی را از متحدین ناتو تقاضا خواهد کرد.

اما فرانسس ویندرل نمایندۀ سابق اتحادیۀ اروپایی درافغانستان معتقد است که رئیس جمهور امریکا در بدست آوردن تعهدات علاوگی از کشور هایی که همین حالا تردید قابل ملاحظه دربارۀ مساعی جنگ امریکا در افغانستان دارند، مشکلاتی خواهد داشت.

ویندرل علاوه میکند که بعضی کشور ها عساکری اعزام خواهند کرد که از آنها در محاربه ممانعت صورت خواهد گرفت.

کت ویندرل او شاید چند کشوری را راضی نماید،اما بعضی از آن کشور ها مایل نخواهند بود که عساکر شان در جنگ واقعی شامل شوند. اگر شما ۱۰۰ هزار عسکر امریکایی داشته باشید ، افزایش چند هزار عسکر دیگر از چندین کشور چندان تفاوتی بمیان نخواهد آورد.

رئیس جمهور اوباما گفت ایالات متحده همچنان به اعمار شراکت جدید با پاکستان تعهد است که در آنکشور القاعده پناهگاه های مصؤنی را در مناطق قبایلی بی قانون سرحدی تشکیل داده اند. او تفصیلاتی ارائه نکرد که بگفته خانم فیر مایوس کننده بود.

"من فکر میکنم که او در بارۀ اهمیت پاکستان یک تعداد --- من نمیخواهم که آنها را بحیث بیانات تکراری نادیده بگیرم. اما فکر میکنم که اوباما درمورد پاکستان طوریکه باید قوی صحبت میکرد،نکرد.این بسیار واضح نبود که در صورتیکه پاکستان طرفداری از طالبان افغانستان را متوقف نسازد، ما چه خواهیم کرد.پس من فکر میکنم که درمورد پاکستان که یقیناً مهم است، امیدواربودم که اوباما شاید یک کمی بیشتر صریح و قطعی صحبت میکرد".

سید طیب جواد سفیر افغانستان در امریکا میگوید، او خوشحال شد که رئیس جمهور اوباما مسالۀ پناهگاه های پاکستانرا هرچند غیر مستقیم، اما مطرح کرد.

"من فکر میکنم که رئیس جمهوراوباما دربارۀ عناصر افراطی که محل آنها معلوم و نیات آنها واضح است و باید با آنها بطریق قاطع رسیدگی شود،بسیار بصراحت صحبت کرد.من بخصوص همین بخش خطابه او را پسندیدم و من میدانم که او به کی اشاره میکرد.

اما مقامات پاکستانی دربارۀ افزایش عساکر امریکا در افغانستان اظهار نگرانی کرده و گفته اند که این اقدام تندروان طالبان را دوباره به آنسوی سرحد یعنی پاکستان مجبور بفرار خواهد ساخت. و سید طیب جواد اذعان داشت که حکومت پاکستان و مهمتر از همه قوای نظامی آنکشور حالا باید بخاطر رسیدگی به موضوع داخل اقدام شود.

XS
SM
MD
LG