لینک های دسترسی

Breaking News

عدم تغیر تعداد بیکاران در امریکا در ماۀ دسمبر


اقتصاد ایالات متحده در ماۀ گذشته ۸۵ هزار شغل را از دست داد. این گزارش روز جمعۀ وزارت کار و کارگر همچنان نشان میدهد که تعداد بیکاران تغیر نخورده و در ۱۰٪ ثابت میباشد.

در حالیکه حکومت اوباما کوشش میکند به اقتصاد کشور کمک نماید از بدترین پس روی اقتصادی طی ده ها سال برون آید، بیکاری یکی از مشکل ترین موضوعاتیست که آن حکومت با آن مواجه میباشد.

از وقتی که پس روی اقتصادی در ماۀ دسمبر سال ۲۰۰۷ آغاز یافت، اقتصاد ایالات متحده بیش از هفت ملیون شغل را از دست داده است.

XS
SM
MD
LG