لینک های دسترسی

عدم تغیر تعداد بیکاران در امریکا در ماۀ دسمبر


اقتصاد ایالات متحده در ماۀ گذشته ۸۵ هزار شغل را از دست داد. این گزارش روز جمعۀ وزارت کار و کارگر همچنان نشان میدهد که تعداد بیکاران تغیر نخورده و در ۱۰٪ ثابت میباشد.

در حالیکه حکومت اوباما کوشش میکند به اقتصاد کشور کمک نماید از بدترین پس روی اقتصادی طی ده ها سال برون آید، بیکاری یکی از مشکل ترین موضوعاتیست که آن حکومت با آن مواجه میباشد.

از وقتی که پس روی اقتصادی در ماۀ دسمبر سال ۲۰۰۷ آغاز یافت، اقتصاد ایالات متحده بیش از هفت ملیون شغل را از دست داده است.

XS
SM
MD
LG