لینک های دسترسی

Breaking News

تلاشها برای افزایش مربیون نیرهای امنیتی افغانستان


(عکس: AP) اعضای ناتو و متحدین در شهر مونس بلجیم در تلاش جهت افزایش شمار مربیون پولیس و اردو به نیرو های امنیتی افغان ملاقات میکنند.

ملاقات در مونس بلجیم در حالی برگذار میگردد که نیرو های ناتو جهت ریشه کن ساختن شورشگرایی و ایجاد حکومت محلی سرگرم عملیات عمدۀ تهاجمی در مارجه- پناه گاه طالبان میباشند.

اما عملیات ناتو در میان عامۀ اروپایی ها شدیداً غیر محبوب است. بروز شنبه، حکومت هالند روی موضوع تمدید حضور تقریباً دو هزار عسکر آن کشور در افغانستان، ناکام گردید.

دگروال گریگوری جولیان سخنگوی ناتو میگوید، در جریان ملاقات یک روزه در مونس، متحدین آرزومند استند تا تعهد اعزام 2000 یا بیشتر مربی به نیرو های پولیس و اردوی افغانستان، قطعی سازند.

"این یک تصمیم انفرادی هر کشور است و ما از این همه تشریک مساعی آنان نهایت خرسند استیم. ما هنوز هم آنانرا به مشارکت بیشتر ترغیب مینماییم، پروسۀ فعلی روی همین منظور جریان میابد."

ناتو میخواهد، تعداد نیرو های اردو و پولیس افغان را در جریان سال آینده به ده ها هزار افزایش دهد. اما اعضای اروپایی در اجرای تعهدات خویش بسیار عقب مانده اند.

دانیل کورسکی کارشناس شورای اروپا در خصوص روابط امنیت خارجی، توقع میبرد که ناتو مربیون اضافی را فراهم خواهد توانست، اما نه به آن تعدادی که متحدین میخواهند.

" تعهداتی وجود خواهد داشت، اما مشکل عمده در این مسئله، درست مانند تقاضای عمومی جهت افزایش عساکر که با آن هم مخالفت صورت گرفت، اینست که تعلیم و تربیه کار بسا دشواری است. این امر مستلزم تشکیل مجدد آنعده قطعات اردو میباشد که تحت تربیت قرار میگیرند، مستلزم قبول مشتاقانۀ خطرات قابل ملاحظه است، زیرا مربیون در تماس نزدیک با قوت های افغان کار میکنند، به شمول جبهات و آنان باید به همکاران افغان خود متکی باشند، روشی که نیرو های ناتو اکثر کشور های عضو این اتحادیه با آن راحت نیستند."

خروج متوقعۀ نیرو های هالندی از افغانستان نیز نگرانی هایی را خلق نموده است که شاید سایر کشور های اروپایی نیز درخواست مشابهی را پی گیرند.

اما کورسکی تذکر میدهد که علیرغم ملاحظات شهروندان اروپایی، حکومات بطور ثابتی حضور خویش در افغانستان را برای بیش از سالها تمدید نموده اند، چنانیکه امروز 32 هزار عسکر اروپایی در آنجا مستقر میباشد.

"پس زمانیکه بالای حکومات اروپایی فشار است تا نیرو های خویش را برگشت دهند و حکوماتی نیز وجود دارد که تازه به اخراج قوا شروع کرده اند یا شروع خواهند کرد، کشور های اروپایی اقدامات ارزشمندی را در بسیاری مناسبات انجام داده اند، هرچندی که مشکل است انعکاس این اقدامات را در سرخط روزنامه ها سراغ نمود."

ملاقات مونس جزء از سلسله نشست هایی است تا کارمندان را برای ماموریت های مخلتفۀ ناتو در سراسر جهان، جلب نماید.

XS
SM
MD
LG