لینک های دسترسی

Breaking News

عمده ترین آزمون های زنان افغان و راه های حل آن


در آستانۀ برگزاری روز بین المللی زن، صحبت زیادی از دست آورد ها و آزمون های میگردد که زنان افغان با آن مواجه میباشد و یاهم با وجود مشکلات بیشمار، به آن دست یافته اند. ایفا وای گلود شُلتز، مسئول اجرایویی شواری زنان افغان و امریکایی در واشنگتن در مورد وضع زنان افغانستان و مشکلات آنها دید خوشبینانیۀ دارد.

باوجود تلاش ها و برنامه های متعدد طی هشت سال گذشته که غرض حل مشکلات زنان افغان و اعادۀ حقوق آنها از جانب جامعۀ جهان، سازمان های مدنی و مدافعین حقوق بشر راه اندازی شده، هنوز هم آمزون های متعددی وجود دارد که مانع پیشرفت و تساوی حقوق زنان در افغانستان میگردد.

ایفا شُلتز، یکی مسئول اجرایویی شورای زنان افغان و امریکایی تعلیم و تربیه، خدمات صحی، شغل و اشتراک سیاسی را بزرگترین آزمون های عنوان میکند که زنان افغان با آن مواجه میباشند. او از مرتبط بودن تمام موضوعات صحبت مینماید.

او میگوید "فکر میکنم تمام این مسائل با هم دیگر ربط داشته که به همین دلیل ما تلاش داریم همۀ مشکلات را همزمان با برنامه های مختلف حل سازیم."

موضوع دیگری که از جانب مدافعین حقوق زنان بر آن تأکید صورت میگیرد، خود کفایی اقتصادی برای زنان است. متخصصین بدین عقیده اند، زمانیکه زن از لحاظ مالی مستقل باشد، بخوبی میتواند از حق خود دفاع نماید و زمنیه نیز برای او مساعد میشود تا از اطراف و اکناف خود بیشتر آگاهی یابد.

شُلتز با موافقه به این نظریه، میگوید ادارۀ او برنامه های متعددی را راه اندازی نموده که تمرکز آن تقویۀ زنان در خود کفایی میباشد.

وی علاوه نمود که "یکی ازین برنامه ها، صلح از طریق تجارت است که برای زنان افغان در افغانستان و ایالات متحده برنامه های تربیویی را راه اندازی میکند. برنامۀ مشابۀ در پوهنتون ستنفورد آغاز شده است. شرکت مالی گولدمن سکس نیز برنامۀ 10 هزار زن را انجام میدهد که کورس های آموزشی تجارت را برای زنان افغان در داخل پوهنتون امریکایی در افغانستان اجرا میکند."

از آنجایکه موضوع مذاکره با مخالفین، خصوصاً طالبان مطرح میباشد، خانم شُلتز میگوید هلری کلنتن، وزیر خارجۀ ایالات متحده واضح ساخته است که در هرگونه مذاکره و مصالحه با گروه های مخالف افغانستان، زنان آن کشور باید تنها راضی، بلکه سهم فعال نیز داشته باشند.

در رابطه به برنامه های بعدی شورای زنان افغان و ایالات متحده، خانم شُلتز میگوید طی روز های آینده این سازمان کنفرانسی را، به میزبانی لورا بش، خانم رئیس جمهور سابق ایالات متحده، در ایالت تکزاس برگزار خواهد نمود که تمرکز آن بر تعلیم و تربیۀ طبقۀ اناث در افغانستان میباشد. او میگوید درین کنفرانس اشتراک کنندگان سکتور خصوصی اشتراک خواهند نمود تا راه های را دریابند که زنان افغان را درین عرصه همکاریی نمایند.

در بخش ارتقای ظرفیت خبرنگاران طبقۀ اناث در افغانستان نیز این سازمان با خبرنگاران و نمایندگان رسانه های امریکایی نشت های داشته تا زمینۀ تعلیم و تربیۀ خبرنگاران افغان را مساعد سازند.

خانم وایگلود شُلتز گفت بخاطر اولویت بخشیدن مشکلات و همچنان درک بهتر جامعۀ افغانی، همواره با مقامات افغان و نمایندگان جامعۀ مدنی در تماس اند.

شورای زنان افغان و امریکایی در سال 2002 در چوکات وزارت خارجۀ ایالات متحده و وزارت خانه های زنان و خارجۀ افغان ایجاد گردید.

XS
SM
MD
LG