لینک های دسترسی

Breaking News

وضع حقوق بشر در افغانستان ـ سال  2009  (قسمت سوم)


گزارش جدید حقوق بشر وزارت خارجه ایالات متحده به بدرفتاری اجتماعی، تبعیض، نقض حقوق اقلیت ها، نقض حقوق سیاسی شهروندان، نقض حقوق زنان، و نقض حقوق اطفال اختصاص یافته است.

این گزارش دربخش "اقلیت ها" تذکر داده است که قوانین افغانستان مانع حضور اقلیت های نژادی در فعالیت سیاسی و اجتماعی نمی شوند ولی اقلیت های نژادی افغانستان از اینکه فرصت برابر شغلی، تحصیلی، امکاناتی و فعالیت اجتماعیوسیاسی نسبت به اکثریت برایشان فراهم نمی شود،عصبانی هستند و درچندین موارد نقض حقوق آنان ثبت شده است.

دربخش فساد اداری گزارش متذکره همچنین ازفساد دولتی در افغانستان در قوای اجراییه،وقضاییه بعنوان معضل بزرگی یاد شده است، این در حالیست که فساد اداری طبق قوانین افغانستان جرم و قابل مجازات است ولی دولت به اجرای قوانین به طور موثر تلاش ننموده است.

فساد اداری در تمام جامعه افغانستان ریشه عمیقی دارد. دست مزد کم و عدم حساب دهی سیاسی درست باعث فساد گسترده در کشور شده است. در این مورد دیود توسی کار شناس سیاسی افغانستان و عضو سازمان عفو بین الملی می گوید: " دولت افغانستان ضرورت به این دارد تا سیستم قضایی را تغییر دهد و کسانی را انتخاب نماید که از فساد دور باشند تا مردم به چنین سیستم اعتماد نمایند و برای نقض حقوق خود به عدالت مراجعه نمایند "

گزارش سال 2009 وزارت خارجه ایالات متحده در ارتباط به وضع حقوق زنان تذکر داده است که تعدادی از زنان در مجلس سنا و در مجلس نماینده گان و دیگر بخش های اجتماعی حضور دارند، لیکن خیلی از فعالان حقوق زن ، زنان عضو مجلس نماینده گان، ونیز زنانی که درادارات محلی دولتی و غیر دولتی کار می کنند، اخطارها و پیام های تهدید به مرگ از جانب افراد ناشناس و همچنین گروه دهشت افگانان مرتباً در یافت میدارند.

با انکه تبعیض بین شهروندان افغانی در قانون اساسی ممنوع است و مرد و زن از حقوق برابر برخوردار است ولی سنت های محلی و بر خوردهای تبعیض امیز علیه زنان در اکثر نقاط کشور مانع حضور زنان در عرصه های مختلف زند گی می شود.

زنان تنها،بدون مرد در جامعه افغانی قابل قبول نمی باشدو در جامعه با مشکلات فراوان روبرو هستند مثل خشونت خانواد گی، ازدواج اجباری،تجاوز،اختطاف، قتل بنام ننگ و ناموس ،فروختن دختران کم سن برای ازدواج و دختررا به بد دادن و دیگر انواع تهدید و محدویت های اجتماعی که زنان را در حالت بدی قرارداده است.

دیوید توسی کار شناس سیاسی افغانستان و عضو سازمان عفو بین الملی در رابطه به نقض حقوق زنان می گوید: " این مشکل است که ذهنیت فرهنگی را در مورد قرار دادن زنان به درجه دوم تغیر داد اما با فعالیت های نسل جدید و دخیل کردن ملاها برای تغیرفرهنگ زن ستیزی امکان پذیر خواهد بود."

و این گزارش در بخش حقوق اطفال مشعر است خشونت علیه اطفال در افغانستان یک چیزی عادی می باشد مثل نادیده گرفتن،غفلت کردن در پرورش اطفال، لت وکوب،سوء استفاده جنسی، کار اجباری، و تحقیر کردن اطفال.

در این گزارش همچنان آمده است اکثریت قوای پولیس ملی اطفال خورد سال رادر سرک و بازار لت وکوب می کنند. دختران خورد سال بزور به شوهر داده می شوند.

گزارش حاکی است اکثریت رهبران قبایل اطفال خورد سال را مورد سوء استفاده جنسی قرار می دهند.کسانی که اطفال را اختطاف می کنند و اطفال را مورد سوء استفاده جنسی قرار می دهند با آنان جدی برخورد نمی شود.

XS
SM
MD
LG