لینک های دسترسی

Breaking News

کرزی با هیت بلند رتبه حزب اسلامی در کابل ملاقات کرد


مقامات افغان میگویند، حامد کرزی ریس جمهور افغانستان بروز دوشنبه با یکی از گروه های عمده یی شورشی که علیه حکومت او و قوای خارجی در جنگ بوده است، به مذاکره پرداخت.

مقامات میگویند حامد کرزی با هیت بلند رتبه حزب اسلامی، گروه تندرو رقیب طالبان، در کابل ملاقات کرد.

سخنگوی حزب اسلامی میگوید، حزب اسلامی یک پلان ۱۵ فقره یی را به حامد کرزی پیشکش کرد که در آن خروج تدریجی ۵ ماهه یی قوای خارجی از افغانستان شامل است. این گروه همچنان از حکومت افغانستان خواسته است ۶ ماه دیگر خدمت کرده و بعدا سال آینده انتخابات تازه باید برگزار گردد.

سخنگوی حزب اسلامی گفته است که این گروه قصد دارد با مقامات امریکایی در کابل ملاقات کند. ولی یک تن از سخنگویان امریکایی در سفارت ایالات متحده در کابل گفته است پلانی برای تدویر ملاقات با این گروه، موجود نیست.

گزارش های متعدد حاکیست که بین حکومت حامد کرزی و احزاب مختلف تندرو، تماس های متداومی وجود داشته است، ولی این ملاقات اولین دیدار مستقیم کرزی با یک گروه تندرو میباشد.

حزب اسلامی که رهبری آن را گلبدین حکمتیار به عهده دارد، مدت زیادی است که علیه قوا افغان و بین المللی در شرق و شمال افغانستان، در جنگ بوده است.

طی هفت های اخیر گزارش ها میرساند که جنگجویان حکمتیار با تندروان طالبان به جنگ پرداختند که این نشان دهنده انشعابی است در ائتلاف حزب اسلامی با طالبان.

حامد کرزی قصد دارد در ۲۹ اپریل کنفرانس سه روزه یی را در کابل دایر نموده و موضوع ادغام تندروان طالبان در جامعه ملکی را مورد بحث قرار دهد.

XS
SM
MD
LG