لینک های دسترسی

Breaking News

اهمیت سفر براک اوباما، رییس جمهور امریکا به افغانستان


خبرنگار: محمد احمدی - واشنگتن

براک اوباما، رییس جمهور ایالات متحده در اولین سفر غیرمترقبه خود به افغانستان بروز یکشنبه با حامد کرزی رییس جمهور افغانستان ملاقات کرد.

سفر آقای اوباما، رییس جمهور امریکا به افغانستان در شرایطی انجام شده است که وی چندی قبل ارسال 30 هزار عسکر علاوگی کشورش به افغانستان را تصویب نمود.

دگروال گریگوری برازیل، سخنگوی آمر ارتباطات ماموریت آموزش های ناتو درافغانستان این سفر براک اوباما را بسیار مهم دانسته می گوید این دیدار وی ازکابل نشان می دهد که ما دراین ماموریت با رییس جمهور افغانستان باهمدیگر کار می کنیم.

او می گوید این سفر مساعی جدید بین دو حکومت و دو رییس دولت را نشان می دهد و اینکه هرد دو درکنار همدیگر هستند و از تقویت قوای امنیتی افغان وثبات آن کشور حمایت می کند.

یکی از مسائلی که در ملاقات روسای جمهوری امریکا وافغانستان مطرح شد ، تاکید بر مبارزه با فساد اداری بود. به نظر می رسد مسئله فساد اداری در مباحث امنیت وبازسازی افغانستان نقش مهمی دارد.

دگروال گریگوری برازیل ضمن هم نظری با این اهمیت، میگوید "مامورین آلوده به فساد اداری ماموریت ما را بی اثر می سازد. ماموریت ما حمایت از مردم و حکومت افغانستان است و اینکه حکومتی با ثبات، قانونی و با نهادهایی باشد که درآینده به همین نحو اداره آن را خودشان ادامه بدهند."

او گفت: "به این ترتیب ما وقتی فساداداری را در میان مامورین می بینیم وآنها را از وظیفه شان سبک دوش می سازیم تا مسئولیت کارهای شان را بدست بگیرند."

یک بخش ازمشکلی که ما داریم پولیس افغانستان است. بسیاری ازافسران پولیس به درستی آموزش ندیده اند. آموزش پولیس وتوانمند ساختن آنها هدف اول ما است زیرا مردان پولیس آموزش ندیده در وظیفه پولیس احساس مسئولیت نمی کند و این گونه است که ما در راستای کارمان بی اثر خواهیم بود.

او ادامه داده می گوید: "کار با وزارت داخله و دیگر مقامات عالی رتبه از مناصب بالا گرفته تا پایین بسیار مهم است که ما اول پولیس افغانستان را متخصص بسازیم تا آنها بدانند چه کاری انجام دهند."

سخنگوی آمر ارتباطات ماموریت آموزشی ناتو می گوید هدف ما این است تا نیروی پولیس افغانستان از توانایی خوبی برخوردار باشند و مسئولیت خود را درقبال جامعه و مردم افغانستان بدانند. بنابراین مسئله فساداداری این است که ما درکنار حکومت افغانستان هستیم تا با فساد اداری برخورد جدی شود و افراد آلوده به فساداداری برکنار شوند و افراد لایق جایگزین آنها شوند واین گونه ما با حکومت افغانستان به مردم افغانستان کمک می کنیم.

درافغانستان درحال حاضر رهبری حکومت، ابتکار مصالحه با گروه های شورشی افغان و طالبان را با هدف اعاده صلح وثبات روی دست دارد و نماینده خاص ملل متحد نیز با هیات یکی ازگروه های شورشی ملاقات کرده است، این درحالی است که ایالات متحده اسامی برخی از شورشیان را در فهرست سیاه وزارت خارجه خویش درج کرده است که تحت تعقیب بین المللی است، با درنظر داشت این وضعیت، ایالات متحده چگونه به افغانستان درراستای تامین ثابت وصلح کمک می تواند؟

دگروال گریگوری برازیل دراین مورد می گوید: "او می گوید تقابل قدرت بین بسیاری از گروه ها وجود دارد ما باید راهی پیدا کنیم واین کار بسیار مشکل خواهد بود تا گروه های تازه را درکنارهم قرار داد و تا دریک شرایط با ثبات باشند، فرصت کاری برای شان پیشکش کرد تا از وضع جاری که هستند با عزت بیرون شوند زیرا یک عده از آنها از روی ضرورت دست به شورش گری زده اند."

او درادامه می گوید:" فکر می کنم این شاید یک چالش در قسمت کار باحکومت افغانستان و گروه های دیگر باشد. داخل ساختن افراد پایین رتبه به جامعه ملکی آسان تر است همچنین به رهبری آنان پیشنهاداتی داده شده تا ازاین وضع بیرون آیند و فکر می کنم این یک سال بطول بیانجامد."

سفر آقای اوباما به افغانستان درحالی صورت گرفته است که هفته قبل هیاتی ازپاکستان درسطح وزراء آن کشور درواشنگتن با وزیران اداره اوباما ملاقات کرد، این سفر براک اوباما به افغانستان تا چه اندازه بر اهمیت افغانستان در منطقه تاکید دارد؟

سخنگوی آمر ارتباطات ماموریت آموزشی ناتو می گوید: "فکر می کنم هرچیزی که درافغانستان می خواهد انجام شود باید ملاحظه همسایگان آن را مد نظر داشت. وپاکستان نقشی بزرگ در منطقه بازی می کند وآن مسائل خود را دارد که شامل مسائل ماورای سرحد است ما باید با همدیگر کارکنیم وتمامی حکومت های منطقه باهمدگیر کار کنند. بنابراین ما به این راه حل صلح آمیز وموافقت می رسیم که چگونه خشونت را متوقف بسازیم زیرا مردم افغانستان وپاکستان مستحق صلح وامنیتواقتصاد ثابت هستند."

او می گوید این تنها بحث افغانستان یا پاکستان نیست این بحث منطقه است بدون یک هدف منطقوی ما دائما با چالش ها مواجه خواهیم بود.

او علاوه کرده می گوید کار کردن با یک جانب نتیجه عملی در پی نخواهد داشت و ما باید با هردو حکومت کار کنیم.

XS
SM
MD
LG