لینک های دسترسی

Breaking News

نشر گزارش قتل بی نظیر بوتو توسط ملل متحد


نشر گزارش قتل بی نظیر بوتو توسط ملل متحد
<!-- IMAGE -->

کمیسون تحقیقاتی ملل متحد که به تحقیقات قتل بی نظیر بوتو، صدراعظم سابق پاکستان توظیف شده بود، میگوید امکان داشت تا از قتل او جلوگیری صورت میگرفت.

گزارش 65 صفحه ئی که بروز پنجشنبه نشر شد حکومت مرکزی، حکومت صوبه پنجاب، و پولیس راولپندی را مقصر میداند که اقدامات ضروری را غرض مصئونیت خانم بوتو روی دست نگرفته بودند تا او را از تهدید های شدیدی که مواجه بود، محافظت مینمودند.

این گزارش، که از دیر زمانی انتظار نشر آن میرفت، حاکیست اقدامات و حذف شواهد توسط پولیس راولپندی آسیب جبران ناپذیر را در تحقیقات ایجاد نموده است. حمله بتاریخ 27 دسمبر در راولپندی صورت گرفت.

سفیر چیلی در ملل متحد، که مسئول این هیئت است، بروز پنجشنبه گفت مانند حکومت پاکستان، خانم بوتو نیز از احتمال خطراتی واقف بود که حین برگشت به پاکستان بدان مواجه شده بود. ولی او میگوید برای حکومت این کافی نبود تا او را در رابطه به خطرات تنها آگاهی دهد، حکومت باید گام های را میبرداشت تا از او محافظت صورت میگرفت.

XS
SM
MD
LG