لینک های دسترسی

واکنش در برابر گزارش ملل متحد در مورد قتل بی نظیر بوتو


واکنش در برابر گزارش ملل متحد در مورد قتل بی نظیر بوتو

حزب بر سر اقتدار پاکستان بعد از آن ابراز حق به جانبی نمود که گزارش تازۀ کمیسیون ملل متحد برای تحقیقات در مورد قتل بی نظیر بوتو صدراعظم سابق پاکستان ، نتیجه گیری کرد که از قتل او جلوگیری شده میتوانست.

گزارش 65 صفحه ئی هیأت سه نفری ملل متحد که بروز پنجشنبه نشر شد اظهار داشت که حکومت پرویز مشرف رئیس جمهور سابق آن کشور تدابیر کافی را برای حفاظت از خانم بوتو اتخاد نکرده بود.

خانم بوتو بتاریخ 27 دسمبر 2007 طی حمله بمگزاری انتحاری در جریان یک راه پیمایی انتخاباتی در راولپندی در حالی بقتل رسید که پس از سپری نمودن چندین سال در تبعید، غرض رسیدن به قدرت منحیث رهبر حزب مردم پاکستان مبارزه میکرد.

فرحت الله بابر سخنگوی آصف علی زرداری شوهر بینظیر بوتو و رئیس جمهور فعلی پاکستان بروز پنجشنبه گفت این گزارش باور حزب مردم پاکستان را ثابت ساخت که پرویز مشرف مسوول مرگ وی بوده است.

با اینحال رشید قریشی سخنگوی سابق آقای مشرف گفت این اشتباه خانم بوتو بود که بعد از بدست آوردن هشدار هایی از ادارۀ استخبارات پاکستان خود را در معرض چنین یک حمله قرار داد.

XS
SM
MD
LG