لینک های دسترسی

Breaking News

استاد خوشنواز رباب نواز چیره دست افغانستان در گذشت


استاد خوشنواز رباب نواز چیره دست افغانستان در گذشت

<!-- IMAGE -->

پس از حصول استقلال افغانستان رباب به عنوان شناسنامه فرهنگی این کشور مطرح گردید. سازی ساده اما با صدای دلنشین و خاص جغرافیای افغانستان.

از آن پس استادان بیشماری در تکمیل این ساز ونواختن آن همت گماشتند. هرچند بنا به روایات تاریخی پیشینه رباب به بیش از 5 هزار سال می رسد.

استاد رحیم خوشنواز از جمله معدود نوازنده گان این ساز بود که نواختن آنرا به حد کمال رساند.او در خانواده ای تولد و رشد یافت که میراث بشتر از دوصد سال موسیقی محلی هرات را بردوش دارد. استاد خوشنواز درمصاحبه با یک روزنامه ایرانی در سال های حضور طالبان در افغانستان می گوید: من در سال 1324 در محله مهمند های هرات تولد یافتم. رباب نوازی را از 8 ساله گی آغاز کردم ودر ابتدا تانپوره می نواختم.سال های جوانی را به آموزش نزد پدرم استاد امیرجان خوشنواز گذراندم و سپس به محضر درس استاد محمد عمر شتافتم.

محمد جواد تابش آوازخوان کلاسیک افغانستان در مورد ویژه گی های سبک نوازنده گی استاد خوشنواز می گوید:

استاد خوشنواز در بیشتر از 50 سال نوازنده گی رباب، شاگردان زیادی را در داخل و خارج افغانستانتربیت نمود. محمد نسییم خوشنواز تنها پسر استاد رحیم که اکنون میراث دار پدرش می باشد می گوید تعداد ی از شخصیت های مهم دانشگاه های اروپا نزد استاد خوشنواز به آموزش رباب پرداخته اند:

اما جان بیلی کیست؟

جان بیلی پروفیسور و مسول دیپارتمنت موسیقی افغانی در دانشگاه گلد اسمیت انگلستان است. او در بیشتر از 30 سال قبل در حالی که با خانمش جهت انجام یک سفرتحقیقی به افغانستان سفر کرده بود مفتون موسیقی محلی افغانستان و خصوصن موسیقی هرات می گردد و متعاقباً نزد استاد خوشنواز به عنوان شاگرد به آموزش رباب می پردازد. او آموزش را نزد پدر استاد رحیم آغاز می کند. صدای را که اکنون خواهید شنید صدای جان بیلی است که بیشتر از 15 سال قبل در کستی که برای خانواده خوشنواز فرستاده است ثبت شده. خانواده خوشنواز این صدارا در اختیار رادیو آشنا گذاشتند.

بدترین دوره برای استاد خوشنواز دوره طالبان بوده است. پسر استاد خوشنواز می گوید:

هر چند در این اواخر هم که استاد خوشنواز در بستر مریضی افتاده و از چندین مرض رنج می برد هیچ توجهی از طرف مقامات دولتی به او نشد.

جواد تابش می گوید جای تاسف است که دولت برای چنین شخصیت های هیچ کمکی انجام نمی دهد:

خانواده استاد خوشنواز می گویند از ده روز قبل از وفات استاد خوشنواز مقامات محلی هرات بخصوص رییس اطلاعات و فرهنگ این ولایت وعده سپرده بودند که استاد را برای تداوی به شفاخانه نیروهای آیساف می برند. وعده ای که به گفته خانواده استاد خوشنواز عملی نگردیده و به مرگ استاد خوشنواز ختم شد.

استاد رحیم خوشنوازدر شب 18 ثور در خانه محقرش واقع شهر کهنه هرات در مقابل چشم های اشکبار همسر و دودخترش جان سپرد.

او طی بیش از نیم قرن رباب نوازی افتخارات زیادی را برای موسیقی افغانستان کسب کرد . در سال 2001 زمانی کهامارت طالبان در حال فروریختن بود، استاد رحیم خوشنواز لقب برترین رباب نواز را در جشنواره موسیقی ملل در برلین آلمان بدست آورد.

XS
SM
MD
LG