لینک های دسترسی

Breaking News

تصميم مجوزهء ايران در مورد اجازه دادن به تفتيش بدون اطلاع قبلی تاسيسات ذروی - 2003-07-22


ايران ميگويد به تعقيب بازديد يک متخصص حقوقی ملل متحد در مورد اينکه آيا اجازهء تفتيش بدون اطلاع قبلی از تاسيسات ذروی آن کشور را بدهد يانه تصميم خواهد گرفت.

کمال خرازی، وزير خارجهء ايران گفت متخصصين حقوقی ادارهء بين المللی انرژی اتمی مامورين حکومت ايران را در جريان قرار خواهد داد و بعد ازان در زمينه تصميم گرفته خواهد شد.

تهران تحت فشار روزافزون بين المللی قرار داشته است تا به تفتيش های بدون اطلاع قبلی ساحات ذروی خود توافق کند.

در يک واقعهء جداگانه، مقامات ايرانی ميگويند زهرا گاظمی عکاس کانادائی ايرانی الاصل که تحت توقيف در ايران وفات يافت بروز چهارشنبه در زادگاهش در شيراز بخاک سپرده خواهد شد.

XS
SM
MD
LG