لینک های دسترسی

Breaking News

آزمايش راکت کوريای شمالی - 2003-10-20


کوريای شمالی يک راکت زمين به کشتی را در خارج سواحل شرقی آن کشور آزمايش کرده است.

يک نطاق وزارت خارجهء کوريای جنوبی گفت آزمايش امروزی بخشی از تمرينات عادی کوريای شمالی است. او اهميت اين واقعه را کم جلوه داده گفت در سال جاری سه آزمايش مشابه صورت گرفته است.

انکشاف راکت کوريای شمالی، مخصوصاً راکت های بالستيک برد طويل از سال ها باينطرف موجب نگرانی جاپان و ايالات متحده بوده است. اين معلوم است که کشور ستالينستی فقير کوريای شمالی راکت های سکد برد کوتاهء ساخت شوروی را تعبيه نموده و راکت های بالستيک برد طويل را انکشاف ميدهد.

در سال ۱۹۹۸ کوريای شمالی با شليک راکت بالستيک برد طويل که از فراز جزيرهء هانشوی جاپان پرواز نموده و در بحر فرو افتاد، جاپان و جهان را تکان داد. کوريای شمالی ادعا کرد که آن عمليات، پرتاب يک قمر مصنوعی بود.

XS
SM
MD
LG