لینک های دسترسی

Breaking News

اعتراض هزاران ايتالياي ها عليه  تهاجم  تحت رهبري  ايالات  متحده بر عراق  - 2004-10-30


هزاران ايتاليو در بخش مرکزي روم راه پيمائي کرده و عليه تهاجم تحت رهبري ايالات متحده بر عراق و تعبيه عساکر ايتاليه درانکشور اعتراض نمودند.

سازمان دهندگان اين راه پيمائي تعداد اشتراک کنندگان را تقريباً هفتاد هزار نفر گفته اند ولي ژورناليستان در صحنه راه پيمائي اين تعداد را بسيار کوچکتر گفته اند. ايتاليه در حدود سه هزار عسکر درعراق دارد واز نگاه تعداد عساکر سومين کشور بعد از ايالات متحده و برتانيه است. مامورين ايتالوي گفته اند اين عساکر تا زماني درعراق خواهند ماند که انتخابات مجوزه ماه جنوري ختم شود. آنها گفته اند بعضي از اين عساکر بعد از انتخابات عراق را ترک خواهند گفت. ولي وزير خارجه ايتاليه ميگويدانتقال عساکر قبل از انتخابات غير مسؤلانه خواهد بود.

XS
SM
MD
LG