لینک های دسترسی

يک  عالم اسلامي ميگويد  عرفات هنوز زنده است - 2004-11-10


يک عالم بر جسته اسلامي که ار عرفات رهبر فلسطين در يک شفاخانه فرانسه امروز ديدن نمود ميگويد وضع او بسيار خراب است ولي مي افزايد هنوز زنده است. تي سي التميمي ميگويد لاياتي از قر آنرا بر بستر عرفات که هنوز هم در کوماي عميق قرار داشته و از روز سه شنبه به اينطرف بکمک ماشين تنفس ميکند، قرائت کرده است. در عين زمان مامورين فلسطيني براي اعلام قبولي يک پيشنهاد مصر جهت ترتيبات مراسم تدفين عرفات در قاهره آمادگي ميگرند. يک نطاق حسني مبارک رئيس جمهور مصر تائيد نمود که ترتيبات مراسم تدفين جريان دارد. اسرائيل ميگويد اجازه خواهد داد که عرفات در محوطه رهبري اش در رام الله دفن گردد. اوراهام پوراز وزير داخله اسرائيل ميگويد عربهاي اسرائيلي و فلسطيني هاي ساحل غربي اجازه خواهند داشت درين مراسم اشتراک کنند. آنانيکه از باريکه غزه ميخواهند اشتراک داشته باشند تعداد شان به يک تعداد شخصيت ها محدود خواهد شد.

XS
SM
MD
LG